Hasselt - Gassite ‘Site voormalige gasfabriek: Demerstraat – Martelarenlaan – Witte Nonnenstraat'

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan de Demerstraat, de Martelarenlaan en de Witte Nonnenstraat. De site omvat twaalf kadastrale percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

In 1856 bouwde Alphonse Bodart deze gasfabriek in opdracht van de stad Hasselt. Het geproduceerde gas verlichtte de stad, de fabriek deed zo'n 230 lantaarns branden. In 1880 werd de fabriek overgenomen door de Compagnie Générale du Gaz pour la France et l'Etranger. Typisch aan de gasfabrieken waren de ronde gashouders waarin men het geproduceerde gas stockeerde. De capaciteit van deze fabriek bleek na 1910 niet meer voldoende. Er werd een nieuwe, grotere gasfabriek gebouwd aan de Armand Hertzstraat.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

De percelen zijn opgenomen in de site 'Site voormalige gasfabriek, Demerstraat–Martelarenlaan–Witte Nonnenstraat in Hasselt'.  Op 6 mei 2013 werd het sitebesluit van de OVAM gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit terug bij de publicaties. U vindt er eveneens een lijst met de betrokken percelen.

Deze siteaanpak heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo kunt u na de publicatie van het sitebesluit in het Belgisch Staatsblad uw grond vrij overdragen (voor zover er geen andere activiteiten aanwezig zijn (geweest) waarvoor eveneens bodemonderzoek noodzakelijk is). Daarnaast neemt de OVAM de onderzoeken voor haar rekening. Omdat de gasfabriek op meerdere percelen lag, voert de OVAM een siteonderzoek uit. Wijst dit onderzoek uit dat bodemsanering nodig is, dan zal de OVAM voor deze sanering als opdrachtgever optreden en  de bodemsanering financieren.

Klik hier voor meer info over woonzones.

Omdat alle gasfabrieken gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, besliste de OVAM om deze sites versneld aan te pakken.

Klik hier voor meer info over gassites.

Wat zijn de resultaten?

Voor deze gassite werd een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd, aangevuld met een beperkte staalname. Uit deze (beperkte) onderzoeksinspanningen blijkt dat de bodemsaneringsnormen voor arseen in het grondwater beperkt zijn overschreden. Er wordt een uitgebreider gassite-onderzoek uitgevoerd.

Wat is de tijdsplanning?

ABO nv voert momenteel een site-onderzoek uit op de locatie.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijken bij de OVAM:

  • Anke Van Noyen
  • Kaat Schaevers

Erkend bodemsaneringsdeskundige: ABO nv