Hasselt - Maastrichtersteenweg

Waar is de site gelegen?

De school bevindt zich net buiten het stadscentrum van Hasselt aan de Maastrichtersteenweg.  

Welke onderzoeken zijn er reeds uitgevoerd?

De school liet al verschillende bodemonderzoeken uitvoeren.

In het oriënterend bodemonderzoek voerde de erkende bodemsaneringsdeskundige grondboringen uit om het vaste deel van de aarde te onderzoeken en plaatste hij peilbuizen om het grondwater te bekijken. Op deze school zijn onder andere de ondergrondse tanks voor stookolie-opslag op deze manier onderzocht.

Daarnaast voerde de school ook een beschrijvend bodemonderzoek uit om de omvang  en risico’s van de verontreiniging in kaart te brengen.

Op basis van deze onderzoeken stelde men een verontreiniging met minerale olie en benzeen vast.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

De verontreiniging is ontstaan door het lekken van de ondergrondse stookolietank.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

Momenteel stelt de erkende bodemsaneringsdeskundige het bodemsaneringsproject op.

Wat is de tijdsplanning?

Het indienen van het bodemsaneringsproject is gepland in de zomervakantie van 2016.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Sofie Geuens
Erkend bodemsaneringsdeskundige: Geolab

Contact

Sofie Geuens 
015 284 286
ambtshalve@ovam.be