Herinnering: Bezorg ons uw bijscholingsoverzicht 2019 uiterlijk op 1 maart 2020

  • 6 februari 2020

Om erkend te blijven als bodemsaneringsdeskundige moet de bodemsaneringsdeskundige zich of de personen die bij hem in dienst zijn permanent bijscholen (artikel 53/3§1, 9° van het VLAREL).

Enkel bijscholing in het milieucompartiment bodem, inclusief milieutechnologie en milieuwetgeving in verband met bodem komt in aanmerking om te voldoen aan de gebruikseis van uw erkenning. Meer informatie vindt u op www.ovam.be/permanente-bijscholing-bodemsaneringsdeskundigen-2.

Als er per kalenderjaar onvoldoende uren permanente vorming gevolgd worden, is dit een schending van deze gebruikseis voor bodemsaneringsdeskundigen.

Wat verwachten wij van u?

U bezorgt uiterlijk op 1 maart 2020 een bijscholingsoverzicht van 2019, met stavingsdocumenten, aan de OVAM. U mailt hiervoor naar kwaliteitsbeheerbib@ovam.be