Het aluminium-model

Aluminium in Europa

Aluminium is het belangrijkste non-ferrometaal in de huidige maatschappij. De belangrijkste toepassingen zijn transport, gebouwen en machines en toestellen (pdf bestandStudy on Critical Raw Materials at EU Level (6.28 MB)). Aluminium wordt vaak gebruikt (>75%) in producten en goederen met een middellange tot lange levensduur. 12-15 voor transport, 20 jaar en langer voor bouw en engineering toepassingen. Een beperkte hoeveelheid (16%) wordt gebruikt in toepassingen met een korte levensduur (<1 jaar), met name verpakkingen.
De huidige recyclagegraad voor aluminium varieert afhankelijk van de toepassing. In Europa varieert deze recyclagegraad tussen 34% en 62% voor drankblikjes tot 95% voor bouw en transport toepassingen.

Aluminium komt vooral voor in legeringen en in verschillende vormen; gegoten of bewerkt. Afhankelijk van de vorm is een andere legering van toepassing en dit heeft ook zijn effect op de recyclage. Daarnaast zijn bij aluminium ook kortcyclische toepassingen zoals drankblikjes relevant. Ook dit heeft een impact op de recyclagepercentages. Kortom, het is een waardevol metaal dat interessant is om te recycleren.

Aluminium werd gekozen om het rekenmodel te testen omwille van het belang ervan in de economie en de hoeveelheid gegevens die hierover beschikbaar zijn.

Voor meer informatie kunt u de studie 'Datainventarisatie over de herkomst, gebruik en de recyclage van metalen binnen Vlaanderen' raadplegen. Het rapport geeft een overzicht van de metalen die in beschouwing werden genomen voor deze studie.

Het aluminium-model

Het model voor aluminium is het basismodel. Het neemt de beschikbare voorraad (primair en secundair), de stock (inclusief de stadsmijn) en de vraag naar aluminium in de Vlaamse economie en de huishoudens (van uit consumptieperspectief) in beschouwing.

Het model berekent voor Vlaanderen onder andere:

  • hoe de aluminiumconsumptie verloopt;
  • hoeveel aluminium vrijkomt, gerecycleerd wordt en waar de grote lekstromen zitten;
  • hoeveel stock er zit in het Vlaams systeem
  • hoeveel beschikbare voorraad er wereldwijd is
  • ...

De algemene uitleg over het model vindt u hier.
Een interactieve grafiek van het model vindt u hier met uitgewerkte scenario's.