Het koper-model

Koper in Europa

Een belangrijk aandeel van het koper wordt gebruikt in de transport-sector voor o.a. radiatoren, remmen en bedrading in de motor. Een wagen bevat gemiddeld 28 kg koper. Door de toename van elektronische componenten in wagens is ook het gebruik van koper in wagens toegenomen.

Omwille van zijn geleidende eigenschappen wordt koper ook gebruikt in tal van elektrische toepassingen zoals stroomcircuits en elektrische apparaten zoals televisies, computers e.d. Bovendien wordt koper veel gebruikt in computerchips ter vervanging van aluminium en in de bedrading van telecommunicatie. 50% van het koper wordt gebruikt in dergelijke toepassingen met een middellange levensduur (< 15 jaar).

Het tweede belangrijkste deel van het gebruik van koper vinden we in de bouwsector in bedrading, buizen, stopcontacten, schakelaars en sloten. Een gemiddeld (nieuw) huis bevat minstens 200 kg koper. > 40% van het koper wordt gebruikt in toepassingen met een lange levensduur (> 30 jaar).

Koper wordt als koper zelf en in combinatie met andere metalen gebruikt. Maar het wordt niet gebruikt in toepassingen met een korte levensduur.

Het koper-model

Na het basismodel met aluminium werd het rekenmodel dat OVAM liet ontwikkelen, gebruikt voor koper. Dit omwille van het economische belang en schaarsheid van koper. Het model neemt net zoals bij de case aluminium de beschikbare voorraad (primair en secundair), de stock (inclusief de stadsmijn) en de vraag naar koper in de Vlaamse economie en de huishoudens (van uit consumptieperspectief) in beschouwing.

De algemene uitleg over het model vindt u hier.

De conclusies uit het model zijn samengevat in enkele infografieken.
- het Vlaams koper-model: impact van elektrische en elektronische apparaten
- kopergebruik in de wereld: ontginning en stocks & flows - trend
- kopergebruik in de wereld: ontginning en stocks en flows - detail

U kunt deze infografieken ook downloaden als pdf in het menu hierlangs.