Het Vlaamse milieu-input-output-model

Macro-economisch analyse instrument

Het Vlaamse milieu-input-outputmodel koppelt op een wetenschappelijk onderbouwde manier economie en ecologie. Dat maakt het tot een krachtig instrument om op macroniveau voor de Vlaamse economie en zijn subsectoren een duurzaam beleid uit te stippelen.

Het model verzamelt alle relevante economische en milieugegevens met betrekking tot consumptie en productie en biedt een antwoord op kernvragen zoals: "Welke bedrijfssectoren en welk consumptiegedrag in Vlaanderen veroorzaken de meeste milieudruk?", "Waar ontstaat die milieudruk: in Vlaanderen zelf of daarbuiten?" en "Waar in de keten ontstaat de milieudruk?".

Wie meer info wenst over de opbouw van het model of analysemogelijkheden kan  op volgende pagina's terecht: