Hoboken - Umicore: Evaluatie van lood in de bodem en opvolging aanbevelingen scholen

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) onderzocht in een recente studie de aanwezigheid van lood in de bodem op locaties binnen een straal van één kilometer rondom de vestiging van Umicore in Hoboken. Deze studie kwam er nadat er in het voorjaar van 2020 verhoogde bloedwaarden gemeten werden bij kinderen die in de buurt van de fabriek wonen.

De focus van de bijkomende studie lag op kwetsbare doelgroepen. In deze opvolgingsstudie werden ook de reeds bestaande aanbevelingen onder de loep genomen.

De resultaten bevestigen de lokale problematiek met verhoogde aanwezigheid van zware metalen in de bodem, maar op slechts 2 locaties (of 5 van de 99 bodemanalyses) wordt de risicogrenswaarde overschreden. De OVAM start voor deze locaties een begeleidingstraject om de mogelijke risico’s verder in kaart te brengen. Op de overige onderzochte locaties wordt de risicogrenswaarde niet overschreden, maar blijft het aangewezen om de bestaande hygiënemaatregelen op te volgen.

>> Lees het volledige persbericht

>> Raadpleeg het rapport

 

Bijkomende informatie over het rapport

Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de gezondheidskundige grenswaarde voor lood. Op basis van deze bijkomende studies verandert onze kennis voortdurend en worden deze gezondheidskundige grenswaarden herzien door bijvoorbeeld de EFSA (“European Food Safety Authority”) en het WHO (World Health Organisation).

De OVAM heeft een opdracht uitstaan om de huidige normen te evalueren ten opzichte van deze nieuwe wetenschappelijke inzichten. Deze omvangrijke studie wordt uitgebreid met het onderzoeken van verschillende opties om de blootstelling van lood te minimaliseren, van het verstrengen en eventueel aanpassen van de bodemsaneringsnormen tot het voorzien van beheersmaatregelen, zoals voorlichting en gebruiksadviezen of een combinatie van beide.

Een herziening van de bodemnormen kan leiden tot gevolgen in de praktijk. De (eventuele) nieuwe bodemnormen kunnen namelijk strenger zijn dan de gangbare achtergrondconcentraties. Daarom leidt dit niet in alle EU-landen tot een herziening van de bodemnormen. In Nederland bijvoorbeeld hebben in 2018 een aantal gemeenten en provincies een gemeenschappelijk beleidskader voor de aanpak van diffuus bodemlood uitgewerkt. Dit beleid evolueert van sanering naar risico-gestuurd beheer van de bodemloodverontreiniging. Men heeft als doel de blootstelling aan lood te minimaliseren in plaats van het halen van een bepaalde norm. Men gebruikt verschillende maatregelen zoals voorlichting, gebruiksadviezen, herinrichting en sanering van kinderspeelplaatsen en tuinen in combinatie met een saneringscriterium.