Hoeveel duurzame grondstoffen zet Vlaanderen in?

  • 19 april 2016

Het Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid (MDO) verzamelt de basisgegevens voor een duurzaam delfstoffen- en materialenbeleid in Vlaanderen. Het monitoringsonderzoek bevraagt de (Vlaamse) producenten, handelaren en verbruikers van primaire delfstoffen en alternatieve grondstoffen. LNE, de OVAM en VITO voeren samen het onderzoek.

Het MDO Jaarverslag 2013 bundelt de resultaten van het derde monitoringsjaar. Door de grondige make-over van het verslag krijgt u nu een duidelijker overzicht, aan de hand van figuren.

Enkele cijfers:

  • In 2013 werd in totaal 66 miljoen ton Vlaamse delfstoffen en alternatieven ingezet in Vlaanderen. 34,5 miljoen ton of 52% daarvan werd uit afval gerecycleerd.
  • De belangrijkste alternatieve grondstof was uitgegraven grond (15,5 miljoen ton of 23% van het totale gebruik van grondstoffen). Op de tweede plaats kwamen gerecycleerde puingranulaten (13 miljoen ton), gevolgd door bagger- en ruimingsspecie (3,6 miljoen ton), en slakken uit de metallurgie (1,2 miljoen ton). Andere materiaalstromen ter vervanging van Vlaamse delfstoffen waren onder meer assen van verbrandingsinstallaties en elektriciteitscentrales (samen 0,3 miljoen ton) en ovenklare glasscherven (0,1 miljoen ton).
  • Enkele primaire delfstoffen werden grotendeels geïmporteerd: 12 miljoen ton bouwzand, 3,4 miljoen ton grind en 7 miljoen ton ton andere steenslag (kalksteen, porfier, zandsteen, graniet).
  • Bij de alternatieve grondstoffen is er zeer weinig import, maar wel veel export van slakken uit de metallurgie (1 miljoen ton), bagger- en ruimingsspecie (1,5 miljoen ton) en ovenklare glasscherven (0,2 miljoen ton).

Eind april 2016 start de bevraging voor het MDO Jaarverslag 2015.

Meer info en op ebl.vlaanderen