Hoeveelheid huishoudelijk afval opnieuw gedaald

  • 18 december 2018

De hoeveelheid huishoudelijk afval die de gemeentes inzamelen, daalt jaar na jaar. Ook in 2017 was dat het geval, zo blijkt uit het rapport Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2017. Zowel het restafval als het selectief ingezameld afval (zoals bouw- en sloopafval, groenafval en gft) zijn gedaald. Bij het restafval daalt zowel de hoeveelheid huisvuil als grofvuil.

Op schema

Om de hoeveelheid restafval verder te doen dalen, blijft de OVAM inzetten op maatwerk bij de gemeentes en intercommunales. In 2017 haalden zij in Vlaanderen gemiddeld 146 kilogram restafval per inwoner op. De bedoeling is om dat cijfer tegen 2022 terug te brengen tot 141 kilogram restafval per inwoner. We zijn dus goed op weg om die doelstelling te halen.

Vanaf januari 2019 veranderen de regels over gft-afval en zullen bijvoorbeeld ook etensresten bij het gft mogen dat door de gemeente of intercommunale wordt ingezameld. Die maatregel zal de hoeveelheid restafval nog verder doen dalen.

Met de uitrol van de p+md-zak wordt dan weer ingespeeld op het stijgende verbruik van kunststofverpakkingen. En dat is nodig, want de andere kunststofverpakkingen, die momenteel niet in de pmd-zak mogen, werden in 2017 slechts voor 12 procent gerecycleerd.

 

Meer info:

www.ovam.be/inventarisatie-huishoudelijke-afvalstoffen