Hove: Voormalig fabrieksterrein Bervo

Waar is de woonzone gelegen?

De locatie is gelegen in Hove aan de Geelhandlaan 2, 4 en 6 en de Paul Van Ostaijenlaan 1 en 3. Het gaat over 6 percelen, waarvan er 5 bewoond zijn, en waar in het verleden risico-activiteiten werden uitgevoerd.

Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.. In bijlage 1 van het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

In de periode tussen 1964 en 1974 waren er 2 bedrijven actief op deze locatie: het metaalconstructie bedrijf Bervo en een bedrijf dat actief was in het spuiten van polyester en het polieren van marmer.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De 6 percelen zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat op 12 mei 2011 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt het sitebesluit en de 2 bijlagen bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het siteonderzoek werd volledig op kosten van de OVAM uitgevoerd.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Tijdens het bodemonderzoek werden verspreid over het terrein en ter hoogte van de mogelijke risico-activiteiten grondstalen en grondwaterstalen genomen. Er werd in geen enkel staal een overschrijding van de bodemsaneringsnormen vastgesteld. Een sanering is niet noodzakelijk en het onderzoek is afgesloten.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.

 

 

 

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 36267

Bodemsaneringsdeskundige
Envirosoil nv