Huishoudelijk afval blijft afnemen

  • 10 december 2018

Inventarisatierapport huishoudelijk afval 2017 bevestigt positieve trend

 

Vlaanderen blijft de hoeveelheid huishoudelijk afval verder terug dringen. De Vlaming produceerde in 2017 maar liefst 18,6 kg minder afval dan in het jaar voordien (469,4 kg pp.). Bijna een kwart van die daling, is toe te schrijven aan een daling van de hoeveelheid restafval. De OVAM verwacht dat deze positieve trend zich de volgende jaren nog verder zal zetten, zo blijkt uit het inventarisatierapport “Huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval 2017”. Verschillende nieuwe maatregelen uit het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval, zoals meer selectieve inzameling van organisch afval, textiel en kunststoffen, zullen die trend de volgende jaren waarschijnlijk nog versterken. Ook de hoeveelheid zwerfvuil is in 2017 licht gedaald met 2,5% ten opzichte van de vorige meting van 2015. Een hoopvol resultaat, maar voorlopig onvoldoende om
de totale hoeveelheid met 20% te doen dalen tegen 2022 zoals het plan voorziet. De inspanningen tegen zwerfvuil zullen de volgende jaren verder opgevoerd worden.

Lees meer...