Selectieve inzameling bij bedrijven

Deze afvalstromen moeten verplicht selectief ingezameld worden

Het aanbieden van selectieve afvalstromen speelt een grote rol in het sluiten van materiaalkringlopen.  Bedrijven zijn daarom, net zoals de huishoudens, verplicht te sorteren. In totaal moeten 22 afvalstromen, en in sommige gevallen 24, apart gehouden worden door bedrijven.

Is uw contract met de afvalinzamelaar nog in orde?

Als er bedrijfsrestafval opgehaald wordt, moet er een contract afgesloten zijn tussen het bedrijf -als producent van het afval- en de inzamelaar van het bedrijfsrestafval. Dit contract bevat informatie over de afvalfracties die u selectief moet inzamelen. Duidelijke afspraken op papier over wat er wel of niet in uw restafval mag, dat is de bedoeling. Spreek uw afvalinzamelaar hierover aan.

Waar vind ik een inzamelaar?

Inzamelaars van afvalstoffen moeten geregistreerd zijn door de OVAM. Het overzicht van door de OVAM geregistreerde inzamelaars kunt u raadplegen op www.ovam.be/register_IHM.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over inzameling van bedrijfsafval vindt u hier.