Indexering minimum- en maximumtarieven voor huisvuil en grofvuil

  • 25 maart 2019

Elk jaar worden de minimum- en maximumtarieven voor huisvuil en grofvuil getoetst aan de evolutie van de gezondheidsindex. In 2019 leidt dat tot een kleine aanpassing van de minimum- en maximumtarieven die lokale besturen mogen aanrekenen volgens Vlarema.

U kunt de nieuwe tarieven hier raadplegen.