Info rond omgang met asbest vanaf nu gebundeld op één website: www.ovam.be/asbest

  • 16 september 2016

In 2014 kreeg de OVAM vanuit de Vlaamse regering de opdracht een asbestafbouwplan uit te werken. Het thema 'asbest' werd hierbij als kerntaak inzake afvalstoffen en bodemmaterie overgeheveld van het Departement LNE naar de OVAM.

Door deze bundeling van expertise, de uitwerking van het asbestafbouwplan en voortschrijdende inzichten was het dan ook nodig bestaande info te actualiseren. Een deel van het resultaat kan u terugvinden op de recentelijk vernieuwde website en de volgende reeds herziene publicaties betreffende:

- Leidraad Asbestincidenten

- Leidraad Asbestbranden

In het najaar van 2016 herwerkt de OVAM ook de gekende brochure 'Asbest in en om het huis'.

Vindt u of uw klant bepaalde belangrijke info nog niet terug op de website? Geef ons dan gerust een seintje via het emailadres asbest@ovam.be, zodat we samen deze website kunnen optimaliseren.