Inleiding tot het rekenmodel

De beschikbaarheid van metalen staat steeds meer onder druk. Ook in Vlaanderen is deze druk merkbaar. Vlaanderen gebruikt namelijk ruwe materialen voor metalen door directe import en door indirecte import van (half)afgewerkte producten. Omdat vele metalen schaars zijn, is het belangrijk dat we ze duurzaam gebruiken. Bijvoorbeeld, door de beschikbare voorraad van een metaal duurzaam in te zetten.

De beschikbare voorraad bestaat enerzijds uit de voorraad in ontginbare mijnen en anderzijds uit de recupereerbaarheid uit de stadsmijn. De stadsmijn bevat schaarse materialen die in elektrische toestellen, auto's, etc. verwerkt zijn en die recupereerbaar zijn.

Wanneer ons productie- en consumptiepatroon leidt tot een geleidelijke vermindering van de beschikbare voorraad metaal, op nationaal niveau en op wereldniveau, is er geen sprake van duurzaamheid. De productie en consumptie gaan door tot de beschikbare voorraad op is. Het is dus essentieel dat we materiaalkringlopen goed organiseren. Zo vermijden we dat de materiaalvoorraden uitputten.

Om de vraag naar materialen door de Vlaamse economie in kaart te brengen, ontwikkelde het VITO in opdracht van de OVAM een methodologie. VITO creëerde een Excel-rekentool waarmee we onderzoeken hoe groot de stock van een metaal is en wat de vraag naar het metaal door de Vlaamse economie en huishoudens is. OVAM wilt door dit inzicht krijgen in hoeveel metaal in de Vlaamse economie gebruikt wordt én hoeveel bij einde leven terug beschikbaar komt voor recyclage.

De basis van het model bestaat uit de stock én verschillende toepassingen van het metaal. Het modelleert verschillende toekomstscenario's door de parameters 'substitutie van het metaal', 'inzamelgraad', 'recyclagegraad' en 'levensduurverlenging' per toepassing te definiëren. 

In 2014 werd het model voor de eerste keer toegepast op aluminium. Het leidde tot een aantal interessante inzichten in de aluminiumkringloop in Vlaanderen.

In 2015 werd de basis, opgebouwd door het aluminiummodel, toegepast op koper. Het model werd getest op bruikbaarheid, het werd bijgeschaafd en het werd uitgebreid.

In 2016 zal het model dienen om de vraag naar goud in de Vlaamse economie in kaart te brengen.

 

 

Contact

Koen Smeets
secradc@ovam.be