Inschrijvingsformulier opleiding "Asbest in en om het huis" en "Omgaan met asbesthoudend(e) materialen/afval" voor lokale besturen.

Ik wens een factuur te ontvangen op naam van

Ik ontvang een automatische voorlopige inschrijvingsbevestiging. Na het volgen van de opleiding ontvangt u van de OVAM een factuur die binnen de voorziene termijnen dient betaald te worden.