Onze internationale projectwerking

De OVAM heeft zich met haar vooruitstrevende wetgeving inzake afval- en bodembeheer en haar goede resultaten aan de kop van het Europees afval- en bodembeleid weten te positioneren. De OVAM kijkt dan ook over haar landsgrenzen heen en werkt mee in internationale en Europese projecten en netwerken. Door kennisoverdracht en kunde te delen, vervult de OVAM tevens een maatschappelijke functie en helpt zij mee aan het optillen van het afvalstoffen-, materialen en bodembeleid specifiek en het milieubeleid in het algemeen op Europees en mondiaal niveau.

Door samenwerking in EU-projecten zoeken we samen naar oplossingen voor nieuwe uitdagingen of vergelijkbare problemen op het vlak van het afvalstoffen-, materialen- en bodembeleid. Door haar internationale werking profileert de OVAM zich eveneens binnen Vlaanderen.

Momenteel is de OVAM actief in volgende Europese projecten en netwerken.

LIFE NARMENA logo NL

PC
logo inspiration
logo Urban Rec
Regeneratis.jpg
Interreg Euregio Maas-Rijn LIVES

De OVAM werkte in het verleden in 2 EU Twinning projecten met Hongarije en Roemenië. Hierbij hielp de OVAM samen met de ministeries van Leefmilieu van beide landen met de implementatie van hun afvalstoffenbeheer bij hun toetredingsproces tot de EU. Ook participeerde de OVAM in Zuid-Afrika in een project over de selectieve inzameling van huishoudelijk afval.