Interreg Regeneratis

 

 

logo interreg regeneratis

 

Opwaardering van verontreinigde sites

Dit Interreg-project beoogt een opwaardering van (voormalige) terreinen van de metaalverwerkende industrie. Volgens een JRC-rapport (2013) omvatten deze Past Metallurgical Sites and Depositos (PMSD) 13% van de geraamde 2,5 miljoen Potentieel Verontreinigde Sites (PVS) in de EU. Deze activiteiten produceerden aanzienlijke hoeveelheden afval die deels op stortplaatsen (LF) terecht kwamen (LF = 37% PVS). We schatten dat er ruim 100.000 locaties zijn met een recuperatiepotentieel van metallisch afval.

Hoewel recente metaalafvalstromen behandeld en gerecycleerd worden, beschouwd men oudere afvalstoffen (aggregaten met hoog ferro-metaalgehalte, schroot, slakken,…) als bron van verontreiniging en duur om te beheren/elimineren. REGENERATIS is erop gericht dit probleem om te zetten in een kans door grote volumes grondstoffen (metalen, materialen en land) uit PMSD terug te winnen door urban mining.

Aanpak door REGENERATIS-project

Om dit beleid in NW-Europa mogelijk te maken, pakt REGENERATIS de diverse belemmeringen aan. De belangrijkste uitdagingen voor belanghebbenden zijn de milieurisico’s en winstgevendheid van recyclageprocessen. Momenteel worden PMSD beheerd volgens een saneringsstrategie die vooral gericht is op de eliminatie/vermindering van milieu-impact en –risico’s. Indien een inschatting van het grondstoffenpotentieel gevraagd wordt dan zijn de huidige PVS-inventarissen ontoereikend. Ze missen vaak relevante gegevens over het economisch potentieel (kwantiteit,  kwaliteit, geometrie en materiaalwaarde). Deze ontbrekende gegevens verzamelen via de traditionele verkenningsmethoden uit de bodemsanering zijn duur en onvoldoende recyclagegericht.

REGENERATIS biedt bewijs gedreven oplossingen op 3 sites (innovatieve PMSD-karakterisering door geofysische prospectiemethoden, handleiding voor recyclage, analyse via algoritmes en kunstmatige intelligentie) met het oog op een aangepast inventarisatiekader van PMSD.  Op die wijze kan, met behulp van open source 4DSmart Tool (SMARTIX), ondersteuning geboden aan nieuwe bedrijfsmodellen die rekening houden met het PMSD-potentieel voor materiaalterugwinning.

NWE REGENERATIS Project Partners
NWE_Regeneratis_partner_logos_versie1