Inventaris verdachte stoffen per VLAREBO-activiteit/-inichting

De code van goede praktijk bij bodemonderzoek somt op welke relevante verdachte stoffen verbonden zijn aan risico-inrichtingen. Als bodemsaneringsdeskundige gebruikt u deze code best als leidraad voor het bepalen van de verdachte stoffen die u tijdens een oriënterend bodemonderzoek of in een verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek onderzoekt. Merk op dat de lijst van risicoinrichtingen gebaseerd is op de rubriekindeling van artikel 3, §1 van het Bodemsaneringsdecreet. 

In de voorstudie voor het oriënterend bodemonderzoek gaat u na welke Vlarebo-activiteiten en/of -inrichtingen op de grond aanwezig zijn of waren. Dan bekijkt u of er naast stoffen die gebruikelijk worden geanalyseerd ('standaard analysepakket') (SAP) nog andere verdachte stoffen aanwezig zijn of waren. U bekijkt of onderzoek naar deze stoffen relevant is.

Contact

OVAM - Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be