Inzage en opvragen van dossiers

Door de Corona maatregelen is het enkel mogelijk om een rapport digitaal op te vragen. Het is momenteel niet mogelijk om de rapporten in te kijken in de gebouwen van de OVAM.

Er zijn een groot aantal bodemdossiers bij de OVAM beschikbaar. Als u een blik werpt op het geoloket, kunt u dit beamen.

Bij de aflevering of het raadplegen van de documenten dient de OVAM rekening te houden met de AVG regelgeving (GDPR). Daardoor is het mogelijk dat niet alle informatie kan vrijgegeven worden

Opvragen van digitale informatie

Een bodemdossier bevat één of meerdere rapporten. De digitale versie van deze rapporten (pdf-formaat) kan u bij de OVAM opvragen door het invullen van dit formulier.

Voor het opvragen van digitale info hanteren we onderstaande tarieven:

  • Voor het verstrekken van informatie van een rapport dat al volledig werd gedigitaliseerd in het Grondeninformatieregister is de prijs 50 euro per rapport (in pdf-formaat).

  • Voor het verstrekken van informatie uit een rapport dat nog niet volledig werd gedigitaliseerd in het Grondeninformatieregister is de prijs 100 euro per rapport (in pdf-formaat)

  • Bijvoorbeeld: Als u de digitale gegevens opvraagt met een oriënterend bodemonderzoek waarvan de digitale gegevens niet beschikbaar zijn én een beschrijvend bodemonderzoek waarvan de digitale gegevens al wel beschikbaar zijn, dan is de kostprijs 150€ (100€ voor het oriënterend bodemonderzoek en 50€ voor het beschrijvend bodemonderzoek.)

Het dossiernummer kan u opzoeken via het geoloket.

Inzage van dossiers

U kan bodemdossiers ook inkijken in de burelen van OVAM. We hebben een lokaal ter beschikking waar u de dossiers digitaal kunt raadplegen en eventueel kan printen. Via dit formulier kan u aan de OVAM uw contactgegevens en het dossiernummer doorgeven dat u wil inzien.

De kostprijs voor het printen bedraagt 0,06 euro voor een A4-kopie en 0,12 euro voor een A3-kopie. Het is enkel mogelijk om zwart-wit kopies te maken. De OVAM promoot het dubbelzijdig kopiëren.

Het dossiernummer kan u opzoeken via het geoloket.

Berekening van de werkuren

Artikel 218 van het vlarebo vermeldt dat het bedrag van retributie voor specifieke informatie gelijk is aan de kosten voor het verstrekken van de gevraagde informatie. De retributie wordt bepaald door de OVAM na beoordeling van de ontvankelijkheid van de vraag tot maatwerk. Voor de berekening van de kosten doet de OVAM een zo realistisch mogelijke inschatting van het aantal werkuren en vermenigvuldigt die met het uurtarief van de in te zetten personeelsleden.

De uurtarieven van de personeelsleden zijn:

  • niveau A111: 40,56 euro
  • niveau A121: 38,84 euro
  • niveau B111: 21,96 euro
  • niveau A112: 40,27 euro
  • niveau B211: 30,24 euro

Deze tarieven zijn gebaseerd op de uurlonen van het personeel op 1 januari 2012 en worden indien nodig nog geïndexeerd.

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458
diginfo@ovam.be