Inzage en opvragen van dossiers

We opteren voor digitale verzending, maar het is ook mogelijk om de rapporten in te kijken in de gebouwen van de OVAM, mits naleving van de geldende maatregelen ter preventie van Covid 19.

Er zijn een groot aantal bodemdossiers bij de OVAM beschikbaar. Als u een blik werpt op het geoloket, kunt u dit beamen.

Bij de aflevering of het raadplegen van de documenten dient de OVAM rekening te houden met de AVG regelgeving (GDPR). Daardoor is het mogelijk dat niet alle informatie kan vrijgegeven worden

Opvragen van digitale informatie

Een bodemdossier bevat één of meerdere rapporten. De digitale versie van deze rapporten (pdf-formaat) kan u bij de OVAM opvragen door het invullen van dit formulier.

Voor het opvragen van digitale info hanteren we onderstaande tarieven:

  • Voor het verstrekken van digitale informatie van een rapport is de prijs 50 euro per rapport (in pdf-formaat).
  • Vraagt u bijvoorbeeld een oriënterend bodemonderzoek op en een beschrijvend bodemonderzoek dan is de kostprijs 100 euro.

Het dossiernummer kan u opzoeken via het geoloket.

Inzage van dossiers

U kan bodemdossiers ook inkijken in de burelen van OVAM. We hebben een werkplek ter beschikking waar u de dossiers digitaal kunt raadplegen en eventueel kan laten printen. Via dit formulier kan u aan de OVAM uw contactgegevens en het dossiernummer doorgeven dat u wil inzien.

De kostprijs voor het printen bedraagt 0,06 euro voor een A4-kopie en 0,12 euro voor een A3-kopie. Het is enkel mogelijk om zwart-wit kopies te maken. De OVAM promoot het dubbelzijdig kopiëren.

Het dossiernummer kan u opzoeken via het geoloket.

We vragen de bezoekers aan het OVAM-kantoorgebouw die een dossier komen raadplegen, de geldende maatregelen ter preventie van Covid 19 strikt na te leven. Het dragen van een mondmasker is daarbij aangewezen, naast het respecteren van de social distance en het ontsmetten van de handen.

Berekening van de werkuren

Artikel 218 van het vlarebo vermeldt dat het bedrag van retributie voor specifieke informatie gelijk is aan de kosten voor het verstrekken van de gevraagde informatie. De retributie wordt bepaald door de OVAM na beoordeling van de ontvankelijkheid van de vraag tot maatwerk. Voor de berekening van de kosten doet de OVAM een zo realistisch mogelijke inschatting van het aantal werkuren en vermenigvuldigt die met het uurtarief van de in te zetten personeelsleden.

De uurtarieven van de personeelsleden zijn:

  • niveau A111: 40,56 euro
  • niveau A121: 38,84 euro
  • niveau B111: 21,96 euro
  • niveau A112: 40,27 euro
  • niveau B211: 30,24 euro

Deze tarieven zijn gebaseerd op de uurlonen van het personeel op 1 januari 2012 en worden indien nodig nog geïndexeerd.

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458
diginfo@ovam.be