Kesseldal in Kessel - Lo

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone ligt in de wijk 'Kesseldal' in Kessel-Lo. Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Een deel van de woonwijk Kesseldal was vroeger een moeras dat doorheen de jaren is gedicht met afval (bouwpuin, huishoudelijk afval, e.d.).

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 23 december 2003 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Aan dit sitebesluit werd er ook een ministerieel besluit gekoppeld. U vindt de besluiten bij de publicaties rechts van deze pagina.

Eind 2004 werkte de OVAM het globaal bodemonderzoek naar de mogelijke impact van de voormalige stortplaats af. Dit bodemonderzoek gebeurde volledig op kosten van de OVAM.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Uit het bodemonderzoek is gebleken dat er geen gezondheidsrisico is en geen risico voor de omgeving. Uit voorzorg wordt wel aangeraden om geen grondwater op te pompen voor welk gebruik dan ook. Verder zijn er ook heel wat percelen die initieel wél in de site opgenomen waren, maar waarvan is gebleken dat ze niet op het stort gelegen zijn.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.