Selectieve inzameling van keukenafval en etensresten

Nieuw vanaf 01/01/2021: gescheiden inzameling keukenafval en etensresten

Vanaf 1 januari 2021 wordt de sorteerverplichting voor bedrijven uitgebreid. Zo moeten keukenafval en etensresten verplicht gescheiden worden in een aparte afvalcontainer.

Deze nieuwe verplichting zal leiden tot:

 • minder voedselverlies;
 • minder restafval dat verbrand moet worden;
 • een toename van de geproduceerde hoeveelheid biogas en digestaat.

Overzicht:

 

Voor wie geldt de verplichting tot selectieve inzameling van keukenafval en etensresten?

Indien uw bedrijf minstens eenmaal per week warme maaltijden serveert en u binnen één van onderstaande sectoren valt, bent u vanaf 1 januari 2021 verplicht om keukenafval en etensresten selectief in te zamelen.

Supermarkten en hypermarkten met een netto verkoopsoppervlakte vanaf 400 m² zijn ook verplicht om hun keukenafval en etensresten selectief in te zamelen. Zij voorzien aparte containers voor verpakte en onverpakte voedingswaren.

Vanaf 31 december 2023 zamelen alle bedrijven keukenafval en etensresten selectief in.

keukenafval en etensrestenDe nieuwe sorteerverplichting geldt vanaf 01/01/2021 voor:

1. Bedrijven waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid

 • Onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen
 • Ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden
 • Woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden
 • Penitentiaire inrichtingen
 • Kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers
 • Bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers
 • Restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag
 • Feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen
 • Cateringbedrijven

2. Super- en hypermarkten met een netto verkoopsoppervlakte van minstens vierhonderd vierkante meter

Voor voedingsbedrijven, voedingswinkels en supermarkten is er een onderscheid in regelgeving tussen dierlijke en plantaardig voedingsmiddelen. Verpakte voedingsmiddelen worden ofwel ter plaatse ontpakt of in een aparte container ingezameld voor verdere ontpakking.

Uitzondering medische sector:

Bordresten afkomstig van patiënten die omwille van de bepalingen vermeld in punt 1.1 van bijlage 5.2.3.A in quarantaine verblijven om medische redenen, mogen niet met het keukenafval en etensresten worden ingezameld. Zij moeten als vast risicohoudend medisch afval worden ingezameld.

Opgelet! De verplichting tot het selectief inzamelen van keukenafval en etensresten geldt vanaf 31/12/2023 voor alle bedrijven.

 

Hoe ga ik als bedrijf aan de slag om keukenafval en etensresten in te zamelen?

Als bedrijf heeft u twee mogelijkheden om uw keukenafval en etensresten te laten afvoeren:

 1. U heeft een contract met een private inzamelaar? Neem contact op om de inzameling van keukenafval en etensresten in uw bedrijf te bespreken. Een lijst met geregistreerde inzamelaars vindt u hier.
 2. U heeft nog geen contract met een private inzamelaar? Informeer dan bij uw gemeente of u kan aansluiten bij de gemeentelijke gft-ronde of neem contact op met een private inzamelaar.

 

Wat mag er dan allemaal in mijn container voor keukenafval en etensresten ?

In onderstaande afbeelding vindt u een overzicht van welke stromen wel of niet toegelaten worden in de container voor keukenafval en etensresten. Informeer ook bij uw inzamelaar naar de concrete inzamelinstructies.

OBA-afvalbak

Afvalstromen die toegelaten worden in de container voor keukenafval en etensresten en NIET in het restafval mogen:

 • Schillen, resten en overschotten van groenten en fruit;
 • Gekookte, gefrituurde… etensresten;
 • Groenten-, vlees-, visresten van soep opgevangen via zeef;
 • Koffiedik;
 • Brood(resten);
 • Eierschalen;
 • Keukenrolpapier, door etensresten vervuilde papier- en kartonnen voedingsverpakkingen;
 • Papieren servetten;
 • Verwelkte snijbloemen;
 • Resten van vlees en vis (vetresten …);
 • Ontpakte voedingswaren (voor verpakte voedingswaren moet een aparte container worden voorzien. Informeer bij uw inzamelaar)

Afvalstromen die niet toegelaten worden in de container voor keukenafval en etensresten:

 • Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie,…)
 • Sauzen, vet en oliën (uitgezonderd gerechten waar een klein aandeel saus in zit)
 • Theezakjes en koffiepads
 • Behandeld hout (met verf, vernis, impregneermiddel)
 • Beenderen en dierlijk (slacht)afval*
 • Dierenkrengen*
 • Schelpen van mosselen, oesters …
 • Kattenbakvulling en vogelkooizand
 • Mest van grote huisdieren of in grote hoeveelheden
 • Stof uit de stofzuiger
 • Wegwerpluiers en ander hygiëne-afval
 • Aarde en zand
 • Kurk
 • Asresten, houtskool
 • Plastiek, glas, metalen
 • Grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken
 • Sigarettenpeuken
 • Verpakte voedingswaren*

         * voor deze stromen bestaat een afzonderlijke inzamelronde. Informeer bij uw inzamelaar.

Voor voedingsbedrijven, voedingswinkels en supermarkten is er een onderscheid in regelgeving tussen dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen. Verpakte voedingsmiddelen worden ofwel ter plaatse ontpakt of in een aparte container ingezameld voor verdere ontpakking.

De frequentie voor selectieve inzameling van deze fractie bij de bedrijven die onder de inzamelverplichting vallen, bedraagt meestal 1 of 2 keer per week, afhankelijk van de sector. Deze frequentie is nodig om geurhinder te beperken en de kwaliteit van het keukenafval zoveel mogelijk te behouden. 

 

Waarom moet ik als bedrijf keukenafval en etensresten selectief inzamelen?

Daar zijn drie goede redenen voor:

1. Afvalpreventie en voedselverlies aanpakken

Om het milieu zo weinig mogelijk te belasten is het best om zo weinig mogelijk voedselafval te produceren. De klimaatimpact van voedsel dat we thuis weggooien komt neer op een uitstoot van 678 000 ton CO2 per jaar (Bron: www.voedselverlies.be/gevolgen). Daarom kunt u er best voor zorgen dat u in de eerste plaats zoveel mogelijk voedselafval vermijdt. Lees hier hoe u als professional in verschillende sectoren aan de slag kunt gaan met initiatieven tegen voedselverlies.

Neem zeker ook eens een kijkje op Cirkeltips voor de optimalisatie van uw afval-en materialenbeheer.

2. De hoeveelheid restafval verminderen

Momenteel verdwijnt er nog veel keukenafval en etensresten in het bedrijfsrestafval. Dit betekent dat een waardevolle stroom (voor biogas en digestaat) verdwijnt in de verbrandingsovens. Om keukenafval en etensresten optimaal te kunnen valoriseren (bijvoorbeeld voor vergisting voor de productie van biogas) is er een aparte inzameling nodig van deze afvalstroom. Recycleerbare stromen die nog in het bedrijfrestafval zitten.

3. Nuttige toepassing van organisch en biologisch afval

Keukenafval en etensresten kent heel wat zinvolle toepassingen afhankelijk van het soort afval en de inzamelwijze. De meest voorkomende zijn vergisting of compostering waardoor meer biogas en digestaat geproduceerd worden.

Biogas kan omgezet worden in warmte of elektriciteit of opgewerkt worden tot aardgas en geleverd worden aan het aardgas- en elektriciteitsnet.

BiogasinstallatieBiogasinstallatie

Een ander product dat voortkomt uit keukenafval en etensresten is digestaat. Digestaat is vergiste biomassa en is een restproduct van de biogasproductie. Digestaat bevat water, levende en dode organismen, mineralen en niet-vergiste mestfractie. Doordat digestaat het bodemleven stimuleert, zullen planten en gewassen minder snel door ziekten aangetast worden. Daarnaast zorgt het gebruik van diggestaat voor een verbeterde bodemstructuur en minder bodemerosie. Een vruchtbare en humusrijke bodem is de beste garantie voor een gezonde bodem.

CompostCompost