Kontich: Emile De Bruyn

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is gelegen ter hoogte van de Pierstraat en is 21,9 are groot. Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

In de Pierstraat werd van de jaren 1940 tot 1967 een steenbakkerij met kleigroeve uitgebaat. Na deze uitbating werd de kleigroeve opgevuld met stortmateriaal. Momenteel zijn 7 percelen opgenomen in de site.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 27 oktober 2010 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

De OVAM heeft dit globaal bodemonderzoek uitgevoerd en gefinancierd.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Het site-onderzoek werd op 21 maart 2011 conform verklaard.

In het site-onderzoek werd op drie percelen van de site een verhoogde concentratie vastgesteld van zware metalen (chroom, lood en/of zink), minerale olie en PAK's. Er bestaat evenwel geen enkel risico voor milieu of gezondheid. Een bodemsanering is niet nodig.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.

 

 

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 35772

Bodemsaneringsdeskundige
URS Belgium nv