Kringlooptuinieren en thuiscompostering

Dankzij de jarenlange inspanningen van onder meer de OVAM, bevindt Vlaanderen zich aan de top van Europa wat betreft het aantal thuiscomposteerders. Meer dan 35 % van de Vlamingen composteert immers thuis.

De OVAM ondersteunt het thuiscomposteren via het subsidiëren van de aankoop van wormenbakken, compostvaten en compostbakken. Samen met de VLACO, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de gemeenten, is een uitgebreid netwerk van compostmeesters opgezet.

Compostmeesters/ kringloopkrachten zijn vrijwilligers die geïnteresseerden in de eigen gemeente kunnen bijstaan met het thuiscomposteren en met het kringlooptuinieren in het algemeen.

U kunt een kijkje gaan nemen op een demopark of  inlichtingen vragen bij de bevoegde milieuambtenaar.

Meer informatie vindt u ook in de thematische folders over thuiscomposteren en op de VLACO-website.

Zie ook: Gft-afval

 

Contact

Team Bio
secretariaatkbl@ovam.be
015 284 209