Kwaliteitscontrole aangeleverde GIS-contouren

  • 7 april 2021

Tijdens een kwaliteitscontrole van de verontreinigings- en/of gebruiksadviescontouren werden volgende veel voorkomende fouten vastgesteld:

  • De aangeleverde contouren zijn niet gelegen in Vlaanderen;
  • De contouren liggen in Vlaanderen, maar op tientallen meters verwijderd van het opdrachtgebied;
  • De contouren zijn correct gepositioneerd ten opzicht van de boorpunten. De XYcoördinaten van de boorpunten zijn echter verkeerd, waardoor ook de GIS-contouren niet overlappen met het opdrachtgebied.

De GIS-contouren moeten aangeleverd worden binnen de projectie en het coördinatenstelsel van Lambert 72 (EPSG: 31370). Gebruik voor de intekening het Grootschalig Referentie Bestand (= GRB, Basiskaart Vlaanderen) als achtergrondlaag.

In het webloket voor bodemsaneringsdeskundigen is een tool ter beschikking gesteld om de ligging van de contouren te controleren, namelijk de GIS-map. De knop ‘GIS-map’ bevindt zich op het tabblad ‘Gekoppelde bijlagen’.

Na het opladen van het GIS-zipbestand (verontreinigingen en/of gebruiksadviezen), klik je op GIS-map. Een pop-up met een kaartvenster verschijnt. Het kaartvenster is ingezoomd op de opgeladen contour met het GRB als achtergrond. Met behulp van de kaart kan je controleren of de contouren correct gelegen zijn ten opzichte van het opdrachtgebied. Indien dit niet zo is, moet het GIS-bestand worden aangepast.
Zie je in de GIS-map een wit scherm dan liggen de opgeladen contouren buiten Vlaanderen. Pas de GIS-contouren aan volgens het projectiesysteem Lambert 72 (EPSG: 31370).