Stortplaatsen en Landfill Mining (ELFM)

Enhanced Landfill Mining (ELFM) is een concept dat de valorisatie van materialen en energie uit een stortplaats zo duurzaam mogelijk uitvoert met zowel een maximalisatie van materiaalrecyclage als een optimale energieproductie.

Duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen ELFM

De vraag naar grondstoffen en energiebronnen is groot en stijgt nog steeds. Er zuinig mee omgaan is nodig om ook in de toekomst aan deze vraag tegemoet te blijven komen. Het behouden van materialen in de kringloop of zelfs het opnieuw inzetten van materialen die tijdelijk uit de materialenkringloop verdwenen waren, is dan ook een belangrijke uitdaging voor ondernemers, consumenten en beleidsvormers.

Een mogelijke nieuwe bron van materialen of energie zijn stortplaatsen, al dan niet afgewerkt. Zowel naar de praktische uitvoering als beleidsmatig heeft de OVAM diverse initiatieven genomen op het vlak van ELFM. Dit gebeurde steeds in overleg met de belanghebbenden.

Het nieuwe concept van duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen beoogt een valorisatie van (voormalige) stortplaatsen. Zowel de inhoud als het oppervlak kunnen op een duurzame wijze herontwikkeld worden. Daardoor voldoen we niet enkel aan behoeften inzake ruimte en grondstoffen maar bovendien wordt een belangrijk milieurisico weggenomen. 

COCOON en Rawfill

Lees meer over de twee Europese Interregprojecten COCOON en Rawfill.

Enhanced Landfill Mining (ELFM) is een strategisch project van de OVAM dat loopt over de periode 2011-2015. Dit concept is recentelijk ontwikkeld binnen het ELFM-consortium in Vlaanderen waarvan de OVAM ook deel uitmaakt.

Binnen OVAM zijn alle afdelingen betrokken omdat ELFM zowel de beleidsvelden afval, materialen en bodem omvat. Een ELFM-projectteam vult dit ELFM-concept concreter in.