Lees het nieuwe circulaire materialenverhaal: ‘Globale milieuwinsten door lokale en circulaire textielconsumptie’

  • 15 juni 2021

De OVAM becijferde de lokale en de globale impact van drie circulaire strategieën in de textielsector. Het opzet: illustreren hoe circulaire strategieën kunnen bijdragen aan het verlagen van de klimaatimpact en materialenvoetafdruk. Vlaanderen mikt op een afname van de materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie met 30 % tegen 2030, onder meer door dematerialisatie en het sluiten van kringlopen.

Vier indicatoren

De drie onderzochte strategieën zijn:

  1. intensiever gebruik of hergebruik (via leasing)
  2. meer recyclage (tot 50 % van de textielvezels worden gerecycleerd)
  3. de combinatie van meer hoogwaardige en lokale productie in Europa

Voor elke strategie bekijkt de studie de impact op vier indicatoren, nameijk broeikasgasemissies, primair materialenverbruik, toegevoegde waarde en tewerkstelling ten opzichte van de Vlaamse situatie in 2010.

De figuur hieronder toont voor elke strategie de globale impact op de koolstof- en materialenvoetafdruk van de Vlaamse textielconsumptie.

Vlaamse textielconsumptie
 
Een meer lokale en hoogwaardige productie toont het grootste winstpotentieel, zowel voor de koolstof- als materialenvoetafdruk. Belangrijk hierbij is de trade-off tussen lokale en globale impact: terwijl lokaal de voetafdrukken stijgen door de verplaatsing van activiteiten naar Vlaanderen en Europa, neemt een grotere afname plaats in de rest van de wereld.

Lees alle details in het ‘circulaire materialenverhaal’.

Meer info

De OVAM en Vlaanderen Circulair nemen al enkele jaren initiatieven zoals de selectieve inzameling van textiel, de ondersteuning van kringwinkels en innovatieve textielprojecten, de oprichting van het platform Close The Loop en de publicatie van de gids Circulair Bedrijfstextiel.

In het Europese actieplan Circulaire Economie is de textielsector geïdentificeerd als een van de belangrijke waardeketens voor actie.

Surf naar ovam.be/circulaire-materialenverhalen voor meer circulaire materialenverhalen.