Leven in de Potterij – aflevering 2: op naar een circulair labo!

  • 16 oktober 2019

De OVAM en de Stad Mechelen zijn op zoek naar circulaire ruimtegebruikers en bouwpartners om in en rond de Potterij in Mechelen een circulair stadslabo uit de ooit zo verontreinigde grond te stampen.

De Potterij is een voormalige wasserij in het centrum van de Mechelse binnenstad. Omdat op de site historische vervuiling aanwezig was, kon de OVAM de wasserij voor 1 symbolische euro aankopen. We zijn het terrein nu volop aan het saneren. De ambitie is om samen met een aantal partners in en rond de Potterij een circulair stadslabo uit te bouwen. 

Bouwpartners gezocht…

De Potterij wil een ontmoetingsplaats worden voor jonge, innovatieve ondernemers met een eigenzinnige kijk op circulaire economie. Enerzijds moet het een plek worden voor innovatie en vernieuwing op het vlak van circulair denken en ondernemen, anderzijds willen we met de ontwikkeling van de Potterij de relevantie van de circulaire economie naar de burger vertalen. En dat alles in een gebouw waarin veranderingsgericht bouwen gedemonstreerd wordt.

We zoeken daarom actief bouwpartners en -systemen die klaar zijn voor de economie van morgen en die inzetten op circulariteit en demonteerbaarheid. Dit project wordt gesteund door de Vlaams Bouwmeester (als pilootproject Terug in Omloop), Vlaanderen Circulair en met middelen uit ProCirc, een Interreg North Sea Region-project.

…en gebruikers gezocht

De renovatie van de Potterij zal 800 vierkante meter aan flexibele open ruimte opleveren. Dat wordt de spil van het stadslabo. Met aanpalende infrastructuur (een kantoorgebouw, een stuk open ruimte en H30, een artistieke werkplek) kan de schaal van het labo vergroot worden tot meer dan 4000 vierkante meter, zodat er meer diversiteit aan ruimtes en programma’s kan worden voorzien. Denk aan ateliers, grote en kleine kantoren, gedeelde en afgesloten werkruimte, publieke ruimte…

De komende maanden voeren we actief campagne om gebruikers, investeerders, exploitanten en bouwpartners samen te brengen. Het doel is om eind 2019 een coalitie samen te stellen om een haalbaar samenwerkingsmodel en een beheersorganisatie op te zetten die voorgelegd kunnen worden aan de eigenaars van de gebouwen.

Interesse?

Wie meer info wenst, interesse heeft om deel te nemen aan het project of het pand graag bezoekt, kan terecht op www.potterij.be of info@potterij.be.