Lier: Voormalige fabrieksterrein Huilerie de la Nèthe

Waar is de woonzone gelegen?

Deze woonzone is gelegen aan de Mechelsesteenweg 439 - 463 in Lier en bestaat uit 16 percelen. Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van de pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op deze locatie hebben van 1856 tot vermoedelijk de jaren ‘50 van de twintigste eeuw verschillende industriële activiteiten plaatsgevonden. Rond 1856 zijn er een jeneverstokerij en een papierfabriek actief geweest.  Daarna, tot ongeveer 1950 hebben volgende activiteiten plaatsgevonden: productie van minerale olie uit oliehoudende leisteen, productie van kunstmeststoffen (1873), een kaarsenfabriek (1901), een oliefabriek (1920), een olieslagerij en zeepziederij (1927) en een margarinefabriek (1931). In de jaren '50 van vorige eeuw stonden de gebouwen van het fabrieksterrein leeg, waarna alles werd gesloopt. De oliefabriek had de naam ‘Huilerie de la Nèthe’.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd. Om dit juridisch mogelijk te maken werden de 16 percelen opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 24 juni 2009 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Gelijktijdig werd ook een ministerieel besluit gepubliceerd. U vindt de besluiten bij de publicaties rechts van de pagina. Het bodemonderzoek werd afgerond.

Een bodemsanering is noodzakelijk op 2 percelen. Deze sanering wordt door de OVAM ge(pre)financierd. De eigenaars zijn vrijgesteld van de saneringsplicht voor de verontreiniging afkomstig van de voormalige fabrieksactiviteiten.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Het site-onderzoek besluit dat op de grens van 2 percelen een bodemsanering voor minerale olie in het vaste deel van de aarde noodzakelijk is. Er is voorlopig nog geen uitspraak over hoe de bodemsanering zal uitgevoerd worden. Het bodemsaneringsproject gaat na wat de beste techniek is voor de sanering van deze verontreiniging.

Daarnaast werd er, verspreid over de site, verontreiniging met zware metalen vastgesteld. Op enkele plaatsen werden PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en minerale olie vastgesteld. Tijdens het boren werd ook in heel wat boringen een assenlaag en veel puin van de voormalige fabrieken aangetroffen. Voor deze verontreinigingen is geen sanering noodzakelijk. Toch wordt als voorzorgsprincipe afgeraden om groenten te telen in sterk puinhoudende grond.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.