LIFE NARMENA

LIFE NARMENA

LIFE NARMENA (Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity) draagt bij aan de doelstelling van de OVAM om verontreinigde (water)bodems te saneren, in de rivieren en op de oevers en overstromingsgebieden. OVAM wil hiervoor op de natuur gebaseerde (nature based) saneringsmethoden ontwikkelen en implementeren die zowel kosteneffectief als niet-invasief zijn.

OVAM doet dit samen met Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt die eigenaar en beheerder zijn van de natuurgebieden. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij, als waterloopbeheerder van Laak en Winterbeek is partner in dit project. Onze experten op het vlak van bodemonderzoek en bodemsanering ABO NV, Bio2Clean (fytoremediatie) en ARCHE Consuling bvba (ecomodellering) zorgen voor een kwaliteitsvol partnerschap voor dit uitdagend project.

In LIFE NARMENA worden demonstratieprojecten aangelegd voor twee types niet-invasieve, nature based saneringsmethoden, waarbij we de (water)bodemsanering afstemmen op natuurbehoud en waterberging.

De demonstratieprojecten worden voorzien in de valleien van drie met zware metalen verontreinigde waterlopen. Deze drie beken - de Grote Calie (regio Oud-Turnhout), de Winterbeek (regio Scherpenheuvel-Zichem) en de Laak (regio Geel – Zammel) - stromen door Natura 2000 gebied. Door het aanleggen van fytoremediatievelden en aangelegde draslanden reduceren we de *biobeschikbaarheid van de metalen aanzienlijk waardoor mogelijke risico's voor het ecosysteem worden uitgesloten.

De resultaten en ervaringen van NARMENA zullen ons inspireren om een kader uit te werken voor de bredere toepassing van deze kosteneffectieve 'nature-based' saneringen. Deze resultaten worden vergeleken met conventionele saneringstechieken en de bevindingen worden verspreid binnen de EU zodat we de bevoegde overheden stimuleren om deze technieken (vaker) toe te passen in kwetsbare natuurgebieden.

Het project heeft een waarde van ongeveer 4,5 miljoen euro, waarvan 55% gesubsidieerd wordt.

LIFE disclaimer:

  • deze webpagina geeft de visie van de auteur weer
  • Deze webpagina is overgenomen uit de website van LIFE NARMENA. LIFE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze webpagina.

Verklarende woordenlijst:

* De biobeschikbare fractie van een verontreiniging is de fractie die door organismen (planten of dieren) kan worden opgenomen.

Met wie werken we samen
Logos LIFE
Contact