LIFE NARMENA: Hoe bodemsanering integreren in natuurgebieden?

  • 18 september 2019

In het LIFE-project NARMENA (Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity) zoeken we samen met de projectpartners naar oplossingen voor historische metaalverontreiniging. We testen twee types niet-invasieve, natuurgebaseerde saneringsmethoden uit, waarbij we de (water)bodemsanering afstemmen op natuurbehoud en waterberging.

Verontreinigde waterlopen

In het NARMENA-project worden demonstratieprojecten voorzien in de valleien van drie met metalen verontreinigde waterlopen. Deze drie beken -de Grote Calie (regio Turnhout-Kasterlee), de Winterbeek (regio Scherpenheuvel-Zichem) en de Laak (regio Geel–Zammel)- stromen door Natura 2000 gebied. Door het aanleggen van fytoremediatievelden en ‘constructed wetlands’ reduceren we de biobeschikbaarheid van de metalen aanzienlijk, waardoor mogelijke risico's voor het ecosysteem worden beperkt of uitgesloten.

‘Constructed wetlands’

De Grote Calie is stroomafwaarts van de voormalige leerlooierij in Oud-Turnhout verontreinigd met chroom. Op de oevers van de Grote Calie voorzien we twee demonstratieprojecten fytoremediatie (immobiliseren van verontreiniging door planten en micro-organismen) en een ‘constructed wetland’ stroomopwaarts van het natuurgebied Winkelsbroek.

De Winterbeek en de Laak zijn beide verontreinigd met onder meer arseen en cadmium. In de gebieden waar deze beken uitmonden in respectievelijk de Demer en de Grote Nete, worden ‘constructed wetlands' aangelegd.

Technieken stimuleren

De resultaten en ervaringen van NARMENA zullen ons inspireren om een kader uit te werken voor de toepassing van deze kosteneffectieve natuurgebaseerde saneringen. Deze resultaten worden vergeleken met conventionele saneringstechnieken en de bevindingen worden verspreid binnen de EU, zodat we de bevoegde overheden stimuleren om deze technieken (vaker) toe te passen in kwetsbare natuurgebieden.

De OVAM doet dit samen met het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt, die eigenaar en beheerder zijn van de natuurgebieden. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij, als waterloopbeheerder van de Laak en de Winterbeek, is partner in dit project. Onze experten ABO NV (bodemonderzoek en –sanering), bio2clean (fytoremediatie) en ARCHE Consulting cvba (ecomodellering) zorgen voor een kwaliteitsvol partnerschap voor dit uitdagende project.