Lokaal afvalbeleid centraal op inspiratiedag VVSG

  • 16 oktober 2019

Op woensdag 7 november 2019 organiseert Interafval samen met de VVSG een inspiratiedag met als thema ‘het lokaal afvalbeleid’. Tijdens deze dag komen de lokale besturen en het bredere werkveld uit de sector bij elkaar rond de inzameling van huishoudelijk afval. De OVAM kan dus niet ontbreken op deze inspiratiedag.

Verschillende aspecten rond lokaal afvalbeleid komen hier aan bod.
Onder meer:

  • de eerste ervaringen rond het gebruik van de uitgebreide blauwe zak;
  • wat er allemaal komt kijken bij de opstart van ondergrondse inzameling;
  • aanbesteden en handhaven van de inzameling van afgedankt textiel.

Doorheen de dag kan u zelf een programma samenstellen uit zestien verschillende sessies. De sessies zijn een combinatie van de goede praktijken van lokale besturen met de inbreng van specialisten. Voor de OVAM zullen vijf collega’s het woord nemen:

  • Jasmine Jacobs van team asbestafbouw geeft uitleg over de ondersteuning die we lokale besturen aanbieden bij de realisatie van het asbestafbouwplan.
  • Piet De Baere van team lokaal materialenbeheer informeert over de mogelijkheden om als gemeente illegale inzameling van textiel te handhaven. Uit de praktijk blijkt immers dat niet enkel de door de gemeente aangeduide textielinzamelaar aan de slag gaat.
  • Sinds kort kunnen lokale besturen bij de OVAM subsidies aanvragen voor het uitvoeren van een sorteeranalyse op restafval op intergemeentelijk niveau. Hoe kan u dit aanpakken en wat kan u leren uit zo’n analyse? Maarten De Groof van team lokaal materialenbeheer legt uit.
  • Nathalie Van Trier (team lokale en bovenlokale besturen) licht de campagne ‘De Grote Grondvraag’ toe. Hiermee ondersteunen de OVAM en de Vlaamse steden en gemeenten alle grondeigenaars in Vlaanderen bij het controleren, en waar nodig, saneren van hun grond. Gavere, Nijlen en Mechelen vertellen wat ze leerden van de testcampagne die liep op hun grondgebied.
  • Lore Claes van team evenementenbeleid geeft tekst en uitleg bij de nieuwe regelgeving rond cateringmateriaal en wat dit betekent voor de interne werking van de gemeente.

Lees het volledige programma en schrijf u in op https://www.vvsg.be/vormingen/inspiratiedag-lokaal-afvalbeleid.