Lokeren Voormalige haarsnijderijen - aanvulling 1

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is samengesteld uit 8 verschillende locaties in het centrum van Lokeren. Het betreft bijkomende percelen bij de locaties 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 en 20 uit de woonzone 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren'.

Meer informatie over de woonzone 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren' vindt u hier

Een plan metdaarop de exacte locaties en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Vanaf de 18e eeuw tot de jaren 1960 stond Lokeren bekend om zijn haarsnijderijen: het reinigen van konijnen- en hazenvellen. Deze industrie heeft voor Lokeren heel wat betekend op economisch vlak, maar heeft ook een invloed gehad op het milieu.

De kleinere haarsnijderijen zijn ondertussen verdwenen en hebben plaats gemaakt voor nieuwe bestemmingen zoals woningen, handel en scholen.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De OVAM had reeds een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd op eigen kosten voor de site 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren'. Op verschillende locaties werd er ook bodemverontreiniging met kwik in het vaste deel van de grond vastgesteld op gronden die geen deel uitmaken van deze site. Sommige haarsnijderijen waren dus uitgebreider dan dat in de archieven terug te vinden was of er werd vroeger kwikafval op aanpalende percelen gedeponeerd.

De 19 percelen die opgenomen zijn in de site 'Voormalige haarsnijderijen - aanvulling 1' werden hierin reeds voldoende onderzocht. Om de overdracht van deze percelen mogelijk te maken werd er voor deze percelen nu een afzonderlijk sitebesluit opgesteld.

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 8 juli 2010 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt het besluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Informatie over de site 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren' vindt u hier

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

In het kader van de site 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren' werd er door de OVAM reeds een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd. Op 15 december 2009 werd het beschrijvend bodemonderzoek conform verklaard. De percelen uit de site 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren - aanvulling 1' zijn hierin al voldoende onderzocht. Voor deze percelen moet er dus geen site-onderzoek meer uitgevoerd worden, tenzij er nog andere bodemverontreinigende activiteiten op het terrein (geweest) zijn.

De resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek dat uitgevoerd werd voor de site 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren' vindt u hier

Alle eigenaars en huurders werden persoonlijk op de hoogte gebracht via brief in juli 2010.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u een antwoord op enkele algemene vragen of u neemt contact op met de OVAM.