Lokeren Voormalige haarsnijderijen - aanvulling 2

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is samengesteld uit 10 verschillende locaties in het centrum van Lokeren. Het betreft bijkomende percelen bij de locaties 5, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 22 en 23 uit de woonzone 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren'.

Meer informatie over de woonzone 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren' vindt u hier.

Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Vanaf de 18e eeuw tot de jaren 1960 stond Lokeren bekend om zijn haarsnijderijen: het reinigen van konijnen- en hazenvellen. Deze industrie betekende voor Lokeren heel wat op economisch vlak, maar heeft ook een invloed gehad op het milieu.

De kleinere haarsnijderijen zijn ondertussen verdwenen en hebben plaats gemaakt voor nieuwe bestemmingen zoals woningen, handel en scholen.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De OVAM had reeds op eigen kosten een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd voor alle gronden waarop vroeger een haarsnijderij stond. Op verschillende locaties werd er ook bodemverontreiniging met kwik vastgesteld op naburige gronden waar volgens de gekende gegevens vroeger geen haarsnijderij bestond. Sommige haarsnijderijen waren dus meer uitgebreid dan in de archieven is terug te vinden of er werd vroeger kwikafval op aanpalende percelen gedeponeerd. Deze gronden werden opgenomen in de site 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren - aanvulling 2'. 

Voor 44 percelen was het noodzakelijk om verder onderzoek uit te voeren om het oorspronkelijk bodemonderzoek te vervolledigen en alle risico's uit te sluiten. Dit bodemonderzoek werd op kosten van de OVAM uitgevoerd.

De percelen zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat op 19 oktober 2010 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit onderaan bij de publicaties rechts van deze pagina. De bodemsanering wordt door de OVAM ge(pre)financierd.

Meer informatie over de woonzone 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren' vindt u hier.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

In het kader van de site 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren - aanvulling 2' werd er door de OVAM reeds een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd. Op 15 december 2009 werd het beschrijvend bodemonderzoek conform verklaard. De percelen uit de site 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren - aanvulling 2' liggen aan de rand van locaties 5, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 22 en 23. Voor enkele percelen werden verhoogde waarden aan kwik vastgesteld in het vaste deel van de bodem waardoor verder onderzoek noodzakelijk was.

Hier vindt u de resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek dat uitgevoerd werd voor de site 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren ''.

Locaties 5, 8, 10, 11, 14, 17, 20 en 23

Voor deze locaties werd het site-onderzoek op 28 maart 2013 conform verklaard. U vindt het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van de pagina. Op de meeste percelen komen er verhoogde waarden aan kwik voor in het vaste deel van de bodem, maar er zijn geen bijkomende percelen waarvoor bodemsanering noodzakelijk is.

Locatie 12

Voor deze locatie werd het site-onderzoek op 4 april 2014 conform verklaard. Voor de 40 percelen die betrokken zijn bij dit aanvullend bodemonderzoek is er een bodemsanering noodzakelijk voor de parameter kwik in het vaste deel van de bodem. Welke percelen betrokken zijn, vindt u in het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina. In opdracht van de OVAM werd de bodemsanering uitgevoerd in 2018.

Locatie 22

Voor deze locatie werd er een aanvullend beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd. Deze werd conform verklaard op 13 februari 2017. Voor 42 percelen is er een bodemsanering noodzakelijk voor de parameter kwik in het vaste deel van de bodem. Voor enkele van deze percelen moet er ook een bodemverontreiniging met kwik in het grondwater gesaneerd worden. Welke percelen betrokken zijn, vindt u in het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u een antwoord op enkele algemene vragen of neem contact op met de OVAM.