Lokeren - voormalige haarsnijderijen - aanvulling 3.

 

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is samengesteld uit 5 verschillende locaties in het centrum van Lokeren. Het betreft bijkomende percelen bij de locaties 8, 10, 12, 17 en 22 uit de woonzone 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren – aanvulling'. Meer informatie over de woonzone 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren – aanvulling 2' vindt u op de webpagina van deze woonzone.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Vanaf de 18e eeuw tot de jaren '60 stond Lokeren bekend om haar haarsnijderijen. Haarsnijderijen reinigden konijnen- en hazenvellen. Deze industrie heeft voor Lokeren heel wat betekend op economisch vlak, maar heeft ook een invloed gehad op het milieu.

De kleinere haarsnijderijen zijn ondertussen uit het gezichtsveld verdwenen en hebben plaats gemaakt voor woningen, handelszaken en scholen.

Tijdens de bodemonderzoeken die uitgevoerd werden voor de site 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren – aanvulling 2', werden er op verschillende locaties ook bodemverontreinigingen met kwik in het vaste deel van de aarde vastgesteld op gronden die geen deel uitmaken van de site. Sommige haarsnijderijen waren dus uitgebreider dan in de archieven vermeld of er werd vroeger kwikafval op aanpalende percelen gedeponeerd.

Meer informatie over de bodemonderzoeken die werden uitgevoerd voor de site 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren – aanvulling 2' vindt u op de gerelateerde pagina.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De OVAM voerde reeds op eigen kosten een globaal bodemonderzoek uit voor alle gronden waarop vroeger een haarsnijderij stond. Deze gronden werden opgenomen in de site 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren' en de aanvullingen 1 en 2 hiervan . Op verschillende locaties werd er ook bodemverontreiniging met kwik vastgesteld. Ook op gronden waar volgens de gekende gegevens vroeger geen haarsnijderij was. 

Deze bijkomende percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 6 juli 2015 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts op deze pagina.

De bodemsanering wordt door de OVAM ge(pre)financierd.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.

Wat zijn de resultaten?

Omdat de percelen al onderzocht werden in het kader van de site 'Voormalige haarsnijderijen Lokeren – aanvulling 2', verwijzen we naar deze pagina voor de resultaten.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U  kunt ook de OVAM contacteren.