Maak van het economisch herstelbeleid ook een circulair moderniseringsbeleid

  • 14 juli 2020

Drie maanden nadat de COVID-19-crisis ons land quasi tot stilstand bracht, begint het sociaal-maatschappelijk en economisch leven zich met mondjesmaat te hernemen. Het belooft een lange weg te worden. Het virus zorgde immers voor een economische storm die nog lang kan nazinderen.

Opportuniteiten grijpen

De bankencrisis, de daaropvolgende sociale crisis in Zuid-Europa en de Eurocrisis gaven ons de voorbije jaren al stof tot nadenken. Maar deze crisis confronteert ons pas echt met de kwetsbaarheid van onze welvaart, ons welzijn en onze manier van leven. Alsof dat nog niet genoeg is, moeten we – terwijl we weer overeind krabbelen – ook het hoofd bieden aan andere uitdagingen, zoals de klimaatverandering.

Gelukkig schuilen in crisissen ook vaak kansen en opportuniteiten om zaken anders aan te pakken. “Never let a good crisis go to waste”, oreerde Winston Churchill destijds. En precies in ‘waste’ zou wel eens een stukje van het antwoord verborgen kunnen zitten …

Circulaire economie biedt bedrijven toekomstperspectief

Vlaanderen Circulair en VITO hielden in de loop van mei en juni 2020 een enquête bij diverse organisaties (van non-profit over overheden tot bedrijven). We peilden naar hoe ze de Corona-crisis ervaren, hoe ze naar de toekomst kijken en de rol die daarin is weggelegd voor de circulaire economie. 540 respondenten deelden hun visie in de enquête.

Markantste vaststellingen: circulaire bedrijven ervaren minder tekorten dan andere bedrijven en er leeft een groot geloof in de voordelen van een circulaire economie voor Vlaanderen.

Meer info

Lees hier het volledige pleidooi van de OVAM.

Ontdek hier de resultaten van de bevraging door VITO en Vlaanderen Circulair