Maakatelier 3 - Ademen

Foto AdemenExperimenteren met verse lucht, licht en water.

In bepaalde sectoren zoals zorg en onderwijs is de aanpasbaarheid van de technische installaties van groot belang, om snel te kunnen inspelen op veranderende ruimtebehoeftes en nieuwe technologieën. De deelnemers van dit atelier ontwerpen en bouwen in het interieur van de Potterij een opstelling waarin ze rekening houden met de gezondheid en het comfort voor de gebruikers én met de modulariteit van de technische installaties.