Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Sinds 1994 werkt de OVAM actief rond interne milieuzorg.  Een werkgroep zorgt voor een centraal aanspreekpunt en is de drijvende kracht achter vele duurzame acties. In 2016 kreeg de werkgroep een upgrade naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

De OVAM gaat nog een stap verder

In 2017 daagde de OVAM zichzelf verder uit. We ondertekenden het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. De 17 Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen hiervoor het universeel kader. Elke onderneming uit eender welke sector en van verschillende grootte kan dankzij het VCDO op eigen maat via een actieplan resultaatgericht en continu optimaliserend aan duurzaam ondernemen werken. 

Begin 2018 werden na een audit, onze inspanningen beloond met het Charter.  In het voorjaar van 2019 behaalden we voor de tweede maal het Charter voor onze inspanningen van 2018.

MVO-beleidsverklaring

Voka charter laureaat 2019
Voka Charter 1
Voka Charter 2