Matchmaking in havengebied Antwerpen: succesvolle stappen naar industriële symbiose

  • 16 maart 2021

Op 25 februari 2021 namen meer dan 50 bedrijven en onderzoeksinstellingen die actief zijn in het Antwerpse havengebied deel aan de tweede matchmaking workshop. Op basis van feedback uit de eerste workshop en het aanbod aan stromen op het Smartsymbiose-platform, identificeerden we meer dan 20 concrete reststromen waarvoor hoogwaardige toepassingen werden gezocht. Deze kwamen aan bod in de volgende thematische werkgroepen:

  • organisch chemische reststromen van recycling en alternatieven voor verbranding met energierecuperatie
  • anorganische reststromen
  • afvalwater: hergebruik, recuperatie van nutriënten en secundaire grondstoffen voor waterbehandeling
  • kunststoffen

Resultaat

De enthousiaste deelnemers brainstormden voor tien specifieke reststromen over bestaande knelpunten, mogelijke toepassingen en uitwerkingen van nieuwe toepassingen. Als resultaat kwamen de betrokken partijen overeen om verder met elkaar af te stemmen en om verdere acties op touw te zetten: o.a. het opzetten van test- en onderzoeksprojecten, contacteren van afnemers, inzet en uitwisseling van specifieke technologie.

Voorbeeld

Binnen de werkgroep anorganische reststromen werd er naar een hoogwaardigere toepassing gezocht voor twee aangeboden stromen: zand afkomstig uit bodemassen en baggerspecie. Een innovatieve productie van bakstenen als mogelijke toepassing kwam daarbij uit de bus. Om deze nieuwe toepassing te realiseren, stemden de aanwezige partijen in om een aantal specificaties - waaronder de impact van het vochtgehalte en het uitloggen van zware metalen - verder te onderzoeken.

Next steps

Wenst u naar aanleiding van de workshop bepaalde opportuniteiten verder te onderzoeken? Of heeft u nog geen geschikte overeenkomsten gevonden tijdens de workshop, maar bent u wel op zoek naar meerwaarde voor uw industriële reststromen of alternatieve grondstoffen? Ga dan naar het online symbioseplatform.

Logo Port of AntwerpLogo Vito