Materiaalrecyclage

Biomassareststromen worden in een ander toepassingsgebied waardevolle grondstoffen. Zo wordt gft-afval omgezet in compost, papiersnippers in isolatiemateriaal, frituurvetten in biodiesel, houtsnippers in spaanplaten enz.

Deze reststromen verliezen op een bepaald moment hun afvalstatuut. Het Materialendecreet en het VLAREMA vormen hiervoor het juridische kader.

Voor het toepassen van biomassareststromen als meststof of bodemverbeteraar bestaat een specifieke regeling rond de einde-afvalfase in het VLAREMA. Voor het gebruik van biomassareststromen in andere toepassingsgebieden geldt het algemene beoordelingskader over de einde-afvalfase van het Materialendecreet en het VLAREMA.

Zie ook: Einde afval-materialen