Matrassen

Aanvaardingsplicht voor afgedankte matrassen

Vanaf 1 januari 2021 geldt voor afgedankte matrassen een aanvaardingsplicht. Hierdoor dragen de producenten/invoerders van matrassen de verantwoordelijkheid voor de inzameling en verwerking van matrassen in de afvalfase. Daarbij moeten zij de opgelegde inzamel- en recyclagedoelstellingen  behalen. De producenten/invoerders kunnen aan hun aanvaardingsplicht voldoen:

  • collectief: door aan te sluiten bij Valumat, het beheersorganisme voor afgedankte matrassen;
  • individueel: door een door de OVAM goedgekeurd individueel aanvaardingsplichtplan. 

De aanvaardingsplicht geldt zowel voor afgedankte matrassen afkomstig van particulieren als voor afgedankte matrassen afkomstig van bedrijven en instellingen (bv. hotels, vakantieparken, ziekenhuizen, woonzorgcentra…).  

Beheersorganisme Valumat vzw

Valumat vzw, het beheersorganisme voor afgedankte matrassen, neemt de aanvaardingsplicht over van de bij hen aangesloten producenten/invoerders.

Valumat vergoedt de kosten van de recyclageparken voor het inzamelen, transporteren en verwerken van afgedankte matrassen. Voor eindverkopers die bij de verkoop van een nieuwe matras op vrijwillige basis een afgedankte matras aanvaarden, voorziet Valumat een financiële  compensatie. Valumat vergoedt ook de bedrijven en instellingen die zich ontdoen van hun afgedankte matrassen.  

Om het Valumat-systeem te financieren storten de producenten/invoerders een milieubijdrage per verkochte matras in een fonds. Deze milieubijdrage wordt via de tussenhandelaar en eindverkoper doorgerekend aan de klant. Bij elke nieuwe matras betaalt de klant dus een milieubijdrage, die al dan niet afzonderlijk op de factuur of het kasticket vermeld wordt.  

Opslag en inzameling van afgedankte matrassen

Afgedankte matrassen moeten steeds droog worden ingezameld, opgeslagen en getransporteerd. Dit is een absolute voorwaarde voor de recyclage van matrassen.

Heb je een oude matras? Je kan steeds gratis terecht op het recyclagepark. Veel eindverkopers nemen bij aankoop van een nieuwe matras ook gratis de afgedankte matras terug. Is je matras nog in goede staat? Dan kan je ze beter naar het kringloopcentrum brengen.

Bedrijven en instellingen kunnen niet terecht op het recyclagepark. Net als voor hun andere afvalstoffen, moeten ze voor de inzameling en verwerking van hun afgedankte matrassen beroep doen op een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Indien gekozen wordt voor een inzamelaar die samenwerkt met Valumat, heb je als bedrijf of instelling recht op de Valumat-premie. Vermits het gaat om een afvoer van afvalstoffen, moet elke ophaling geregistreerd worden in het afvalstoffenregister.

Ook interessant voor u
Contact

info@ovam.be

015 284 284