MBO afgedankte voertuigen en startnota MBO afgewerkte olie

  • 18 januari 2018

De Vlaamse Regering startte met de onderhandelingen om tot een milieubeleidsovereenkomst (MBO) te komen ter uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte voertuigen. Deze onderhandelingen leiden tot een ontwerp-MBO.

Startnota MBO Afgewerkte olie

Binnenkort start de Vlaamse Regering de onderhandelingen met de producenten van olie om tot een milieubeleidsovereenkomst (MBO) ter uitvoering van de aanvaardingsplicht te komen. Daarom heeft de bevoegde minister een startnota opgesteld die de beleidskeuze motiveert en de belangrijkste doelstellingen en krachtlijnen beschrijft.

De ontwerp-MBO en de startnota vindt u op www.ovam.be/uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid.

We zijn geïnteresseerd in uw visie of opmerkingen op deze documenten. U kan vragen, opmerkingen of bezwaren aan ons doorgeven van 12 januari tot en met 12 februari 2018  via mail naar mbo@ovam.be of per post via OVAM – Dienst KBB, Stationsstraat 110 in 2800 Mechelen.

De OVAM onderzoekt alle reacties en stelt hierover een verslag op dat wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering.