MDO Aangifte

Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid

In 2019 start een nieuwe bevraging om cijfers in te zamelen voor het MDO. De resultaten worden gebundeld in het MDO Jaarverslag

Voor wie

De MDO aangifte is enkel voor bedrijven die er een uitnodiging voor ontvangen. Die wordt verstuurd per mail naar producenten van primaire delfstoffen (ontginners), producenten van alternatieve grondstoffen die ingezet kunnen worden ter vervanging van Vlaamse primaire delfstoffen, handelaren en verbruikers van primaire delfstoffen en alternatieve grondstoffen. Deze Vlaamse primaire delfstoffen zijn zand, grind, grindvervangende granulaten, leem en klei. De alternatieve grondstoffen zijn onder andere uitgegraven bodem, bagger- en ruimingsspecie, gerecycleerde granulaten uit bouw- en sloopafval, assen, slakken, ovenklare glasscherven, gips van e-centrale, mijnsteen, papiervezel, slib van  natuursteen, straalgrit en steenwol.

Relevante bedrijven worden per mail uitgenodigd om de aangifte in te vullen.

Waarover

De producenten, handelaars en verbruikers van delfstoffen en alternatieve grondstoffen krijgen vragen  over de productie, inzet, import, export, aankoop en verkoop van grondstoffen in het voorgaande jaar. Het betreft de primaire grondstoffen die in Vlaanderen ontgonnen worden en de alternatieve grondstoffen die ter vervanging van de Vlaamse primaire delfstoffen ingezet kunnen worden. Naast de hoeveelheden wordt ook gevraagd naar de herkomst of bestemming van de grondstoffen. Voor de alternatieve grondstoffen wordt ook gevraagd in welke toepassing ze gebruikt worden en welke primaire delfstof ze vervangen.

De verwerking van de aangifte gebeurt vertrouwelijk en anoniem.  De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden meegedeeld. Ze worden anoniem verwerkt voor statistische doeleinden. Alleen overzichtsfiches worden openbaar gemaakt en opgenomen in het MDO Jaarverslag.

De resultaten worden gebruikt om het duurzaam delfstoffenbeleid en het duurzaam materialenbeheer objectief te onderbouwen. De resultaten geven uw bedrijf ook een optimaal inzicht in de primaire delfstoffen- en alternatieve grondstoffenmarkt.

Wanneer

Deze bevraging gebeurt nu driejaarlijks. De eerstvolgende bevraging start in het voorjaar van 2019. Hierin worden de gegevens van 2018 opgevraagd.

Enkel de bedrijven die hiervoor een e-mail of brief ontvangen moeten deelnemen.

Hoe

De enquête gebeurt via een webtoepassing. In de e-mail (of brief) die de bedrijven ontvangen staat een individuele link voor het bedrijf. Door op de link te klikken of die te kopiëren naar een browser (vb Internet Explorer) krijgt het bedrijf toegang tot de aangifte. De ingevulde gegevens worden steeds bewaard en kunt u op een later tijdstip verder aanvullen.

Als u problemen ondervindt bij het invullen van de aangifte, mailt u deze naar helpdesk-mdo@milieuinfo.be.