Meer middelen om 200 extra scholen asbestveilig te maken

  • 16 september 2021

Vlaanderen wil in 2040 asbestveilig zijn. Daarom maakt de Vlaamse regering extra middelen vrij uit het Relanceplan Vlaamse Veerkracht om asbestafbouw bij scholen te versterken. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir pompt 3,85 miljoen euro extra in het bestaande sectorprotocol scholen om op kruissnelheid te geraken en 200 extra asbestverwijderingen in scholen te financieren. Daarnaast worden de komende 4 jaar ook 780 extra asbestinventarissen in schoolgebouwen uitgevoerd.

In 2018 keurde de Vlaamse regering het actieplan Asbestafbouw goed. Dat actieplan moet zorgen voor een versnelde afbouw van het asbestpassief om tegen 2040 te kunnen leven en werken in een asbestveilig Vlaanderen. Een versnelling van het huidige afbouwtempo is nodig, vooral voor wat betreft de risicovolle en verweerde asbesttoepassingen zoals asbestdaken.

Versterkte afbouw voor scholen

Sinds de opstart van het sectorprotocol meldden al meer dan 1700 scholen zich bij de OVAM aan voor asbestinventarisatie en -verwijdering. Met de bijkomende middelen kan de OVAM de komende 4 jaar bijkomend 780 asbestinventarissen verfijnen en 200 asbestverwijderingen in scholen financieren aan 50 % van de kostprijs.

Eerder maakte de Vlaamse regering ook al bekend recordbedragen uit te trekken voor asbestophaling aan huis in gans Vlaanderen en asbestverwijdering in jeugdlokalen via de lokale besturen.