Meest gestelde vragen - doelgroep particulieren

Wanneer is asbest schadelijk voor de gezondheid?

Bevatten mijn golfplaten of leien asbest?

Bevat mijn isolatie rond verwarmingsbuizen asbest, wat moet ik doen?

Wat moet verwijderd worden?

Wie mag wat verwijderen?

Mag ik mijn asbestdak of -gevel reinigen of ontmossen?

Mogen zonnepanelen en overzetdaken op asbestdaken?

Kan ik subsidies krijgen voor asbestverwijdering?

Waar kan ik terecht met mijn asbestafval?

Hoe laat ik een staal analyseren?

 

Wanneer is asbest schadelijk voor de gezondheid?

Asbest inademen

Asbest is alleen gevaarlijk als u losse asbestvezels inademt. De vezels zijn niet met het blote oog te zien en kunnen vrijkomen bij de beschadiging van asbesthoudend materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van stof. Neem daarom altijd de juiste voorzorgsmaatregelen als u asbest verwijdert. Bij het inademen dringen asbestvezels zeer diep in de longen, wat ernstige ziektes kan veroorzaken.

Asbest inslikken of aanraken

Asbestvezels inslikken of aanraken (contact met de huid) is volgens de huidige inzichten niet gevaarlijk. Toch wast u best uw handen als u asbestvezels hebt aangeraakt. Zo voorkomt u dat u alsnog vezels inademt.

Herhaalde blootstelling

Hoe vaker u wordt blootgesteld aan asbestvezels, hoe meer risico u loopt om ziek te worden. Zeker wie herhaaldelijk in contact komt met hoge concentraties asbestvezels kan een asbestziekte krijgen. In combinatie met roken lopende de risico’s door het inademen van asbest sterk op. De genetische gevoeligheid speelt ook een rol en verschilt van mens tot mens

Opgelet: ook een korte blootstelling aan asbestvezels kan gevaarlijk zijn. Maar dat betekent niet dat u sowieso ziek wordt door één keer asbesthoudend stof in te ademen. Vergelijk het met roken: een kettingroker loopt een groter risico op longkanker dan iemand die maar even gerookt heeft.

Bevatten mijn golfplaten of leien asbest?

Honinggraat-textuur

U herkent een asbestdak of -gevel aan de textuur van het materiaal. Golfplaten uit asbestcement hebben een gewafelde textuur in de vorm van een honinggraat. Ze bestaan meestal ook uit verschillende lagen.

Asbestcementen leien zijn minder eenvoudig te herkennen. Dak- of gevelleien waar géén asbest in zit bestaan uit natuurlijke leisteen en hebben een licht gekarteld, glad oppervlak waarop zelden mos op groeit.

Productiejaar

U kunt een asbestcementen dak of gevel ook onderscheiden door naar het productiejaar van het materiaal te kijken. Plannen, facturen, technische fiches en andere gegevens van de fabrikant kunnen daarbij nuttig zijn.

Gebruik onze beslissingsboom voor golfplaten of voor leien om te bepalen of u te maken hebt met asbest. U vindt deze rechts op de pagina bij 'documenten en formulieren' terug. Kort samengevat zijn de volgende materialen altijd asbesthoudend:

 • leien geproduceerd voor 1990;
 • golfplaten geproduceerd voor 1992.

Asbestvrije leien of golfplaten herkent u aan de vermelding ‘N’ of ‘NT’ (New Technology). Golfplaten zonder asbest hebben ook altijd een verstevigingsbandje.
Plaatsingsjaar

In 1998 werd de productie van asbestcement verboden in België. Toch kunnen daken en gevels geplaatst na die periode asbest bevatten. Sommige bouwbedrijven hebben immers na het verbod hun voorraad aan asbestcementen leien en golfplaten nog opgebruikt.

Werd uw dak of gevel geplaatst tussen 1990 en 2001? En kunt u via de beslissingsboom niet bepalen of het materiaal asbest bevat? Laat dan een analyse uitvoeren door een erkend asbestlabo:

 • Een analyse kost ongeveer 50 euro.
 • Vraag na bij het labo hoe u op een veilige manier een staal van het materiaal kunt nemen. Lukt dat niet, dan komt het labo zelf een staal nemen.

Hier vindt u meer info over asbestdaken en -gevels.

 

Bevat mijn isolatie rond verwarmingsbuizen asbest, wat moet ik doen?

Vermoedt u dat het isolatiemateriaal rond uw verwarmingsbuizen asbest bevat? Doe het volgende:

 • Laat een laboanalyse uitvoeren op het materiaal.
 • Fixeer intacte of licht beschadigde asbestisolatie.
 • Laat beschadigde asbestisolatie verwijderen.
Laboanalyse

Het gips – vaak met jute omwikkeld – rond de leidingisolatie van verwarmingsbuizen bevat vaak asbest. Het onderliggende karton en de minerale wol zijn niet asbesthoudend.

Om zeker te weten of het gips asbest bevat, laat u best een staal van het materiaal analyseren door een erkend asbestlabo. Experts van het labo komen ter plaatse om het staal te nemen. Blijkt uit de analyse dat er asbest in de isolatie zit? De experts leggen u uit hoe u het asbest veilig kunt beheren of laten verwijderen.

Het asbest fixeren

Is het niet nodig om de asbestisolatie meteen te laten verwijderen? Fixeer het asbest dan zodat er geen schadelijke vezels kunnen vrijkomen. Doe dat door de leiding te omwikkelen met plastic folie en tape.

Opgelet: u mag asbestisolatie alleen fixeren als het materiaal:

 • in goede staat is;
 • slechts heel licht beschadigd is.

Bevindt de asbestisolatie zich op een plaats waar regelmatig mensen komen? Dan laat u het materiaal best verwijderen, ook als het nog volledig intact is.

Het asbest laten verwijderen

Beschadigde of verweerde asbestisolatie moet u laten wegnemen door een erkende asbestverwijderaar. Loodgieters en verwarmingstechnici mogen niet werken aan asbesthoudende plaasterisolatie rond verwarmingsleidingen.

 

Wat moet verwijderd worden?

U bent als particulier vandaag niet verplicht om asbesthoudende toepassingen in uw gebouw of woning te verwijderen, tenzij:

 • het asbest in slechte staat is
 • het asbest ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot komt te liggen.

Toch neemt u asbest in uw gebouw best zo snel mogelijk weg, zeker tijdens renovatiewerken. Dat is alleen maar positief voor de waarde van het gebouw. De lokale toezichthouder milieu van uw gemeente kan u bovendien verplichten om het asbest te (laten) verwijderen.

Meer info vindt u hier.

Wie mag wat verwijderen?
 

Alle info over wie wat mag verwijderen vindt u hier.

Mag ik mijn asbestdak of -gevel reinigen of ontmossen?

Het is bij wet verboden om een asbestdak te reinigen of te ontmossen. Er is geen veilige manier om asbestcement te reinigen, bijvoorbeeld om een nieuwe coating aan te brengen. Altijd zullen er asbestdeeltjes vrijkomen in de dakgoot, regenwaterput of op omliggende verhardingen of in de tuin. Het enige wat u kunt doen is de dakbedekking op een veilige manier verwijderen en vervangen door een nieuw materiaal dat geen asbest bevat.

Hier vindt u meer info.

Mogen zonnepanelen en overzetdaken op asbestdaken?

Het is verboden om constructies op asbesthoudende dak- en gevelbekleding te plaatsen. Het is oo kverboden om asbesthoudende dak- en gevelbekleding in te sluiten.

Hier vindt u meer info.

Kan ik subsidies krijgen voor asbestverwijdering?

Hier vindt u alle info terug omtrent subsidies en ondersteuning voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen.

Waar kan ik terecht met mijn asbestafval?

Zodra een asbesthoudend materiaal verwijderd is, moet het worden afgevoerd als asbestafval. U mag het niet hergebruiken voor een andere toepassing.

Hoe het afval afgevoerd moet worden, hangt af van wie het asbest heeft verwijderd. Raadpleeg de webpagina ‘Waarheen met asbestafval’ voor meer informatie. Hieronder vindt u alvast de belangrijkste richtlijnen:

 • Hebt u zelf een hechtgebonden asbesttoepassing verwijderd? Voer het asbestafval dan af naar het recyclagepark of laat het ophalen door een geregistreerde inzamelaar.
 • Asbesthoudend materiaal dat u hebt laten wegnemen door een aannemer wordt afgevoerd door de aannemer zelf.
 • Werd het asbest verwijderd door een erkende asbestverwijderaar? Dan zorgt die ervoor dat het asbestafval volgens de regels wordt afgevoerd, verwerkt en gestort.

Hoe laat ik een staal analyseren?

Wilt u weten of een materiaal asbest bevat? Schakel dan een erkend asbestlabo in. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Houd rekening met de volgende zaken:

 • Een analyse kost ongeveer 50 euro.
 • Vraag na bij het labo hoe u op een veilige manier een staal van het materiaal kunt aanleveren. Lukt dat niet, dan komt het labo zelf een staal nemen.

Experts kunnen veel asbesttoepassingen ook visueel herkennen, bijvoorbeeld asbestcementen materialen als golfplaten en leien. In dat geval is er geen labo-analyse nodig. Vraag aan een asbestlabo om u door te verwijzen naar een expert.

 

Contactformulier asbest

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.

Meldingsformulier onzorgvuldig verwijderen van asbest

Heeft u een melding over het onzorgvuldig verwijderen van asbest, lees dan zeker eerst dit even na. Wilt u dan nog steeds een melding doen, dan kan u dit formulier invullen.