Melding van bedrijfsafvalstoffen en grondstoffen

De meldingsplicht voor afval- en grondstoffen is enkel van toepassing op wie door de OVAM geselecteerd wordt of wie een PRTR-bedrijf uitbaat.

De melding wordt samen met enkele andere milieurapporteerverplichtingen gebundeld in het IMJV, het integraal milieujaarverslag, en moet vóór 15 maart in het online IMJV-loket gerapporteerd worden.

De selectie van producenten van bedrijfsafvalstoffen en van grondstoffenproducenten en de lijst van afvalverwerkers die moeten rapporteren, worden ten laatste op 31 december op de OVAM- en IMJV-website gepubliceerd.

Links

Lijsten van geselecteerde bedrijven

De lijsten van geselecteerde bedrijven hebben betrekking op de gegevens over 2021 die in 2022 moeten gemeld worden in het IMJV.