Melding van bedrijfsafvalstoffen voor PRTR

Het Integraal MilieuJaarverslag (IMJV) groepeert een aantal rapporteringen van bedrijven aan de verschillende Vlaamse milieuadministraties. Op deze manier worden emissies naar water en lucht, evenals gegevens over grondwaterwinning gemeld. Ook de meldingsplicht voor afval- en grondstoffen maakt deel uit van het IMJV. 

Behalve de bedrijven die de OVAM steekproefgewijze aanschrijft, is ook iedereen die een PRTR-bedrijf uitbaat, verplicht te melden hoeveel afval- en grondstoffen het bedrijf in het voorbije jaar geproduceerd heeft.

PRTR-bedrijven zijn bedrijven die vergund zijn voor een of meerdere PRTR-rubrieken.  De PRTR-rubrieken worden aangeduid met een 'R' in kolom 7 van bijlage 1 van Vlarem I. Bedrijven die hier een 'J' of een 'X' hebben staan en geen 'R', moeten geen afvalstoffenmelding indienen tenzij ze door de OVAM geselecteerd zijn in het kader van de steekproef.

Meer informatie over de vergunde rubrieken vindt u op de Vlaamse milieunavigator http://navigator.emis.vito.be bij Wetten - Besluiten van de Vlaamse Regering - Leefmilieu - Vlarem I en bijlagen - Bijlage 1. Lijst van als hinderlijk beschouwde instellingen.  De door de OVAM gekende PRTR-bedrijven zijn reeds opgenomen in de lijst die u vindt op de webpagina over het IMJV.

De basisgegevens die PRTR-bedrijven melden, worden door de OVAM nagekeken en geconverteerd zodat ze in overeenstemming zijn met het formaat dat opgelegd wordt door het PRTR-Protocol en de E-PRTR-verordening. Zo vermijden we een dubbele rapportering. Meer informatie over het PRTR-protocol en de E-PRTR-verordening vindt u hier.

De Vlaamse PRTR-cijfers kunt u raadplegen op https://www.milieuinfo.be/prtr