Melding van bodemverontreiniging - Algemeen

De OVAM ontvangt regelmatig meldingen van terreinen waar mogelijk een bodemverontreiniging zou zijn ontstaan (bv. lekkages door opslag van afval, lekkende tank,…).

Betreft het een recente bodemverontreiniging door een onvoorziene gebeurtenis dan kan mogelijk de schadegevallenprocedure gevolgd worden. Meer informatie over schadegevallen en de schadegevallenprocedure vindt u hier.

Op deze pagina wordt beschreven op welke manier meldingen kunnen aangepakt worden die niet in aanmerking komen voor de schadegevallenprocedure.

Voor drugsgerelateerde vaststellingen wordt een onderscheid gemaakt tussen het achterlaten van drugsgerelateerde producten op een terrein van derden en het exploiteren van een illegaal drugslabo. Meer informatie hierover vindt u terug in het document 'Aanpak bodemverontreiniging drugsgerelateerde producten' rechts op deze pagina onder 'Ook interessant voor u'.

En wat met asbestincidenten zoals afbraak van asbesthoudende materialen op een terrein, ontmossen van een asbesthoudend dak, brand met asbesthoudende materialen (waarbij geen andere gevaarlijke producten zijn vrijgekomen),...?
Dergelijke incidenten of handelingen worden niet opgevolgd binnen het Bodemdecreet.
Op deze pagina vindt u alle informatie terug over de handhaving bij asbestincdenten. U vindt er ook een contactformulier dat u kan gebruiken bij verdere vragen over asbest.

Ik ben een gemeente!

Meer info over het melden van de vaststelling van bodemverontreniging vindt u hier.

Ik ben een particulier of bedrijf!

Meer info over het melden van de vaststelling van bodemverontreiniging vindt u hier.