Meststoffen en bodemverbeterende middelen

Verwerkte dierlijke eiwitten en diermelen op basis van van categorie 2- en 3-materiaal mogen gebruikt worden als grondstof voor de productie van meststoffen en bodemverbeterende middelen.

Bedrijven die deze meststoffen en bodemverbeterende middelen produceren, moeten hiertoe een erkenning hebben van het FAVV.

De verwerkte dierlijke eiwitten en diermelen worden gebruikt als enkelvoudige meststof (bijvoorbeeld bloedmeel) of in samengestelde meststoffen.

Zie ook:
Erkenningen dierlijke bijproducten