Asbestafbouwbeleid studies doorstartfase

De OVAM laat verschillende bijkomende studies uitvoeren, binnen haar opdracht van de Vlaamse Regering om tegen 2018 een asbestafbouwplan uit te werken.

Volgende studies zijn in voorbereiding, lopende of afgerond:

  • Inventarisatiestudie asbestmaterialen in Vlaamse onderwijsinstellingen 
    Meer info over deze studie
  • Onderzoek naar de depositie van asbestvezels uit golfplaten in loodsen (VITO, 2016)
  • Onderzoek naar de verspreiding van vezels vanuit verweerde asbesthoudende dakbedekking naar binnenruimtes (VITO, 2015).  Deze studie is een vervolgstudie op de eerdere studie 'Onderzoek naar de vrijstelling en de verspreiding van vezels vanuit verweerde asbesthoudende dakbedekking en gevelbekleding' (VITO, 2013).
  • Socio-economische expertiseopdracht asbestafbouwbeleid
  • Toepasbaarheid Remote sensing of teledetectie voor herkenning golfplaten (Agiv, 2016)
  • "State of the art asbestbehandelingsmethoden in Vlaanderen" (ABO, 216)
  • Reguleringskader asbestverwerking Vlaanderen (ABO, 2016)